በሂደት ላይ ያሉ

በሂደት ላይ ያሉ: ፕሮጀክቶች

የ 2013 አጠቃላይ በጀት
3,282,581,045
አጠቃላይ የፕሮጀክቶች ብዛት
1,515


በሂደት ላይ ያሉ የክልሉ መንግስት ካፒታል ፕሮጀክቶች በዘርፍ ማጠቃለያ:

# የቢሮው ዘርፍ የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ)
1 ኢኮኖሚ 2,221,779,835(58.11%) 1068 (62.46%)
2 ማህበራዊ 769,487,932(20.13%) 283 (16.55%)
3 አስተዳደር 291,313,278(7.62%) 164 (9.59%)

በሂደት ላይ ያሉ የክልሉ መንግስት ካፒታል ፕሮጀክቶች በፕሮጀክት አይነት ማጠቃለያ:

# የፕሮጀክቱ አይነት የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ)
1 ኢኮኖሚ 255,176,096(6.67 %) 245 ( 14.33%)
2 ማህበራዊ 623,895,694(16.32 %) 122 ( 7.13%)
3 አስተዳደር 255,176,096(6.67 %) 245 ( 14.33%)

በሂደት ላይ ያሉ የክልሉ መንግስት ካፒታል ፕሮጀክቶች ዞናዊ ማጠቃለያ:

# ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ዞን የ2013 በጀት (በመቶኛ ድርሻ) የፕሮጀክት ብዛት (በመቶኛ ድርሻ)
1 ክልላዊ 1,460,389,575 (38.20 % ) 615 ( 35.96%)
2 ጉራጌ 267,373,311 (6.99 % ) 77 ( 4.50%)
3 ወላይታ 191,664,723 (5.01 % ) 113 ( 6.61%)
4 ጋሞ 158,203,708 (4.14 % ) 74 ( 4.33%)
5 ጌዲኦ 156,493,396 (4.09 % ) 59 ( 3.45%)
6 ሀዲያ 150,875,895 (3.95 % ) 74 ( 4.33%)
7 ስልጤ 114,124,767 (2.99 % ) 36 ( 2.11%)
8 ካፋ 110,565,151 (2.89 % ) 82 ( 4.80%)
9 ደቡብ ኦሞ 86,674,617 (2.27 % ) 63 ( 3.68%)
10 ዳዉሮ 78,389,196 (2.05 % ) 40 ( 2.34%)
11 ከምባታ ጠምባሮ 72,126,809 (1.89 % ) 33 ( 1.93%)
12 ቤንች ሸኮ 69,987,237 (1.83 % ) 36 ( 2.11%)
13 ሀላባ 52,130,724 (1.36 % ) 21 ( 1.23%)
14 ጎፋ 52,020,641 (1.36 % ) 41 ( 2.40%)
15 ባስኬቶ 51,023,574 (1.33 % ) 6 ( 0.35%)
16 ኮንታ 44,776,789 (1.17 % ) 22 ( 1.29%)
17 ምእራብ ኦሞ 43,172,531 (1.13 % ) 36 ( 2.11%)
18 ሸካ 29,323,967 (0.77 % ) 31 ( 1.81%)
19 ደራሼ 27,810,900 (0.73 % ) 8 ( 0.47%)
20 አማሮ 24,814,374 (0.65 % ) 21 ( 1.23%)
21 ኮንሶ 23,130,923 (0.61 % ) 12 ( 0.70%)
22 የም 7,168,035 (0.19 % ) 7 ( 0.41%)
23 ቡርጂ 5,500,464 (0.14 % ) 5 ( 0.29%)
24 አሌ 4,839,738 (0.13 % ) 3 ( 0.18%)

በሂደት ላይ ያሉ የክልሉ መንግስት ካፒታል ፕሮጀክቶች ዝርዝር:

# የፕሮጀክቱ ስያሜ የመስርያቤቱ ስም የሚገኝበት ዞን
1 ለልዩ ኃይል ማጠናከሪያ ወታደራዊ ትጥቅ ግዢ ፖሊስ ኮሚሽን ክልላዊ
2 የምርምር ላይብራሪ ማደራጀት ፖሊሲ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
3 ፍኖ ካርታ ማዘጋጀት ፖሊሲ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
4 የፖሊሲ ማነቆዎችን በየዘርፉ መለየት ፖሊሲ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
5 የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ፖሊሲ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
6 የኢኮቴ መረብ ዝርጋታ ፖሊሲ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
7 ለኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች ግዥ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
8 የክልላዊ ሀብት ማካፋፈያ ቀመር ማዘጋጀትና ለክልሉ፣ ለዞን፣ ልዩ ወረዳዎች የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
9 ክልላዊ የሀብት ግመታ ሰነድ አዘገጃጀት ዙርያ ለባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
10 ለክልላዊ ሀብት ግመታ ሰነድ ዝግጅት በግብአትነት በምዉሉ ዓመልካቾች ዙርያ የናሙና ጥናት ማካሄድ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
11 ክልላዊ የቁጠባና ኢንቨስትመንት ጥናት ማካሄድ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
12 በዕቅድ ዝግጅት፤ክትትል፤ግምገማ ግብረ መልስ ዙርያ ለባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ሥልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
13 ክልላዊ የ10 ዓመት መሪ የልማት ዕቅድ ማዘጋጀት ማሳተምና ማሰራጨት ስልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
14 የካፕታል ፕሮጀክቶች አፈፃጸም ክትትል፤ግምገማ ማካሄድ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
15 በክልሉ የሚተገበሩ ካፕታል ፕሮጀክቶች ፕሮፍይል ማደራጀትና ሶፍትወር ማዘጋጀት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
16 የፕሮጀክት ዝግጅት አዋጭነት ጥናትና በፕሮጀክት አፈፃጸም ዙረያ ለሥራ ኃላፍዎችና ባለሙያዎች ሥልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
17 የቢሮ ቁሳቁስ ሟሟያ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
18 የመረጃ አደረጃጀት ጥናትና አቅም ግንባታና ዶክመንት ህትመት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
19 ክልላዊ መንገድ ጥናት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
20 ዌብ ሳይት ማዘጋጀት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
21 ዳታቤዝ ሶዌር ዝግጅትና ስልጠና ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
22 የስነህዝብ ጉዳዮች ት/ርትና ስልጠና ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
23 የጤና ስታንዳርድና የህዝብ ቁጥር ዕድገት ጥናት ማካሄድ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
24 የት/ት ስታንዳርድና የህዝብ ቁጥር ዕድገት ጥናት ማካሄድ ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
25 የት/ት ስታንዳርድና የህዝብ ቁጥር ዕድገት ላይ ሰነድ ማዘጋጀትና ማሳተም ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
26 በክልሉ ሥነህዝብ ችግሮች ላይ ጥናት ማካሄድና ስልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
27 ለስነ ህዝብ ም/ቤትና ባለድርሻ አካላት ስልጠና መስጠት ፕላን ኮሚሽን ክልላዊ
28 የገጠር ቀበሌ ስራ አስኪያጆች አቅም ግንባታ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
29 አመራር አቅም ግንባታ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
30 የሲቪል ሰርቪስ ህጎች ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
31 የሰው ሀብት መረጃ ስስተም ሶፍትዌር ደቨሎፕመንት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
32 የሲቪል ስርቪስ መረጃ አያያዝ ሲስተም ደቨሎፕመንት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
33 የካይዘን ስርዓት ትግበራ ፕሮጀክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
34 የተቋማት የሽልማት ስርዓት ፕሮጀክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
35 የገጠር ስራአኪያጆች አቅም ግንባታ ስልጠና ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
36 የለውጥ ሠራዊት ግንባታነና ትግበራ እና ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
37 የህዝብ ክንፍ አቅም ግንባታ ፕሮጅክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
38 የፈፃሚዎች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
39 ስራ ምዘናና ደረጃ አወሳሰን ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
40 መልካም አስተዳደር ማጠናከሪያ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
41 መልካም አስተዳደር እና ኪራይ ሰብሳቢነት ፋይዳ ፕሮጀክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
42 የገጠር ቀበሌ አስ/ዘርፍ ኃላፊዎች ስልጠና ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
43 የገጠር ቀበሌ አስተዳደር መዋቅር ማጠናከሪያ ምርጥ ተሞክሮ ልየታ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
44 የገጠር ቀበሌ አስተዳደር ቴክኖሎጂ ማጠናከሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ፕሮጀክት ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
45 የክልል፣የዞን፣ የልዩ ወረዳና የወረዳ ሲቪክ ማህበራት አመራሮች ግንዛቤ ማስጨበጫ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
46 የገጠርና አርብቶ አከባቢ ወረዳዎች መልካም እስተዳደር ፓኬጅ ማሻሻያ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
47 አቅም ግንባታ ስልጠና ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
48 ኮዋሽ ፕሮግራም ማችንግ ፈንድ ድጋፍ ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
49 ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
50 አቅም ግንባታ ሥልጠና ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
51 ለክልል ለዞንና ለልዩ ወረዳ የአቅም ግንባታ ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
52 lግዥና ንብረት አስተዳደር ባለሙያዎች በክልሉ የግዥ አፈፃፀምና ንብረትአስተዳደር መመሪያ ላይ ግንዛቤ መፍጠር ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
53 የፕሮግራም በጀቲንግ አሰራር ማጠናከር ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
54 ለሀብት አስተዳደር የሚረዱ ጥናቶች ማካሄድ /ክልላዊ እምቅ የገቢ ሀብት፣ የተመድና ሲማድ፣ ጥናት ማካሄድ ዕቅድና የማክሮ ኢኮኖሚ ጥናትና ትንተና ዝግዥት ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
55 የዘርፉን አቅም ግንባታ ሥራዎችን ማጠናከር፣ ሥልጠናና ባለድርሻ አካላት የጋራ ምክክር ፎርም ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
56 ክትትልና ግምገማ /በሴክተርና በአስተዳደር እርከኖች የሚገኙ የዘላቂ ልማት ግቦች፣ የበጀት አስተዳደር፣ ቻናል ሁለት፣ የተመድ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች፣ ፊሲካል ማዕቀፍ ገቢ መበልፀግ/ ክትትልና ግምገማ ማካሄድ ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
57 SDG ፐሮጀክቶችን ለመገምገም ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
58 ለአዳዲስ የግዥና ንብረት አስተዳደር ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
59 የክልላዊ ተሽከርካሪ ግዥ ቀሪ ክፍያ ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
60 የተለያዩ ህትመቶችን መዛግብቶችንና ካርኒዎችን ግዥ ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
61 በንብረት ማስወገድና በጋራ ግዥ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ መስጠት ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
62 የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
63 ወረዳ ኔት ክፍያ፣ ቴሌኮም እና ተያያዥ ጉዳዮች ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
64 የጥሬ ገንዘብ አስተዳደር ስልጠና ፋይናንስ ቢሮ ክልላዊ
65 የሰው ሀብት ስልጠና  ጤና ቢሮ ክልላዊ
66 የእናቶች ጤና መረጃ ፕሮገራም  ጤና ቢሮ ክልላዊ
67 50 የገጠር ሆስፒታል ግንባታ ቦኖሾ (SDG)  ጤና ቢሮ ሀዲያ
68 /ኦለኩት/ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
69 /ዳጋ/ የጤና ጠጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ካፋ
70 /ዜማ/ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ምእራብ ኦሞ
71 /ኮላይ/ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ምእራብ ኦሞ
72 /አስሌ/ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
73 /ባላ/ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
74 ኤስ.ዲ.ጂ/አጆ/ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለአርብቶ አደር አካባቢዎች  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
75 /ሀቢቾ/ የ21 ሆስፒታሎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ሀዲያ
76 /ሶያማ/ የ21 ሆስፒታሎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ቡርጂ
77 /ቂሊጦ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ሀዲያ
78 /ጨለለቅቱ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ጌዲኦ
79 /ቆንዳ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ካፋ
80 /ደምቦያ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
81 /ዋካ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ዳዉሮ
82 /ዘፍኔ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ጋሞ
83 /ሸይቤንች/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ቤንች ሸኮ
84 /ጠበላ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ወላይታ
85 /ቱርሚ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
86 /አንሾ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ሀዲያ
87 /በቶ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ጋሞ
88 /ሃዋሪያት/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ጉራጌ
89 /ማሻ/ የ21 ሆስፒታሎቸ ግንባታ  ጤና ቢሮ ሸካ
90 /አዳዶ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ጌዲኦ
91 /ቢቢታ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ቤንች ሸኮ
92 /ጋቸብ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ቤንች ሸኮ
93 /ጎዛ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
94 /መስከረም ፍሬ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ምእራብ ኦሞ
95 /ቄጃ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ሸካ
96 /ጌሜዶ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ሀዲያ
97 /ጩርጩራ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ዳዉሮ
98 /ሶሞናማ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ የም
99 /ዚንኪ/ ደረጃቸውን ያልጠበቁ 12 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ሸካ
100 / ኤስ.ዲ.ጂ/ የ 50 ሆስፒታል የመያዛ ክፍያ /ማጂ/  ጤና ቢሮ ቤንች ሸኮ
101 ለ55ጤና ጣቢያዎች ማስፋፊያና ጥገና ማችንግ ፈንድ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
102 ለተፈናቃዮች አዲስ ጤና ጣቢያ ግንቦት  ጤና ቢሮ ወላይታ
103 በፌደራል ጤና ጥበቃ ለተጀመሩ ፕሮጀክቶች ማስጨረሻ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
104 የወልቂጤ ሆስፒታል ግንባታ  ጤና ቢሮ ጉራጌ
105 በዩኤስ ኤድ የተጀመሩ ጤናጣቢያዎች /ቀዲዳ ጉዌ/  ጤና ቢሮ ጌዲኦ
106 በዩኤስኤይድ የተጀመሩ ጤና ጣቢያዎች /ወቸማ/   ጤና ቢሮ ጌዲኦ
107 በዩኤስኤይድ የተጀመሩ ጤና ጣቢያዎች /ወዲቶ/   ጤና ቢሮ ጉራጌ
108 ለግሎባል ፈንድናበፌደራል ለተገነቡ ተቃማት ማችንግ ፈንድ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
109 ለ48 ቀዶ ጥገና ማዕከላት ማችንግ ፈንድ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
110 ለአንጋጫ ሆስፒታል የታክስ ክፍያ  ጤና ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
111 ለቦዲቲ ሆስፒታል የታክስ ክፍያ  ጤና ቢሮ ወላይታ
112 ለ 29 ሆስፒታሎች የጄኔረተር አክሰሰሪ ስራዎች  ጤና ቢሮ ክልላዊ
113 ለሆስፒታሎች ሊድ ዶር  ጤና ቢሮ ክልላዊ
114 መድሀኒት የተላመደ ቲቢ ታካሚዎች ክፍል ኢንስናራቶር ግንባታ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
115 /ኤስ.ዲ.ጂ/ /ሳውላ/ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ወደአጠቃላይ ደረጃ ማሳደግ  ጤና ቢሮ ጎፋ
116 /ሀላባ/ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ወደአጠቃላይ ደረጃ ማሳደግ  ጤና ቢሮ ሀላባ
117 ተርጫ ደም ባንክ ግንባታ  ጤና ቢሮ ዳዉሮ
118 /ጊዶሌ/ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን ወደአጠቃላይ ደረጃ ማሳደግ  ጤና ቢሮ ደራሼ
119 82 ጤና ጣቢያ ግንባታ /ጃርሶ ሳቃና/  ጤና ቢሮ ኮንሶ
120 /ሀላባ/ 3 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ  ጤና ቢሮ ሀላባ
121 የ2 ደም ባንኮች ግንባታ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
122 /ዩኤስኤድ/ ጤና ጣቢያ /አንድሮ/  ጤና ቢሮ ጋሞ
123 ለ60 ፕሮጀክቶች ማቺንግ ፈንድ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
124 4 ጠቅላላ ሆስፒታል ማስፋፊያ ስራ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
125 ለወልቂጤ ሆስፒታል ግንባታ የማማከር አገልግሎት  ጤና ቢሮ ጉራጌ
126 የቤተሰብ እቅድ መድሀኒት ግዥ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
127 ስረአተ ምግብ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
128 የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ፕሮግራም  ጤና ቢሮ ክልላዊ
129 የክትባት መርሀግብር ለማጠናከር  ጤና ቢሮ ክልላዊ
130 የማዋለጃ አልጋና ኪት ግዚ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
131 የፀረ ወባ ኬሚካል ግዢ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
132 ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን መከላከል  ጤና ቢሮ ክልላዊ
133 ለአርብቶ አደር አካባቢዎች የጤና ኤክስንቴንሽን ፕሮግራም  ጤና ቢሮ ክልላዊ
134 ለአሀዳዊ ዋሽ ፕሮግራም የክልሉ መንግስት ድርሻ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
135 ለኮዋሽ ፕሮግራም ማችንግ ፈንድ   ጤና ቢሮ ክልላዊ
136 የሀሩራማ በሽታዎች ቁጥጥር  ጤና ቢሮ ክልላዊ
137 ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና መቆጣጠር  ጤና ቢሮ ክልላዊ
138 የቲቢ ፕሮግራም ለማጠናከር  ጤና ቢሮ ክልላዊ
139 ኤድስ መከላከል ፕሮግራም  ጤና ቢሮ ክልላዊ
140 ማቺንግ ፈንድ ለኤድስ መከላከል ፐሮገራም  ጤና ቢሮ ክልላዊ
141 ማህበረሰብ ጤና መድህን  ጤና ቢሮ ክልላዊ
142 አይ ኢሲ ማቴርያል ህትመት  ጤና ቢሮ ክልላዊ
143 በህክምና አገልግሎት ማቴሪያል ህትመት  ጤና ቢሮ ክልላዊ
144 ለማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን የደረሰኝ ህትመት  ጤና ቢሮ ክልላዊ
145 ለቀይ መስቀል የድጋፍ በጀት  ጤና ቢሮ ክልላዊ
146 የአምቡላንስ ግዢ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
147 በህክምና አገልግሎት የተለያዩ ስልጠናዎች  ጤና ቢሮ ክልላዊ
148 ኮሮናን ለመከላከልና ለማከም የሚያስችል ስልጠና  ጤና ቢሮ ክልላዊ
149 የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች ጥገና ማዕከላትን በቁሳቁስ ማማላትናስልጠና  ጤና ቢሮ ክልላዊ
150 ተጠያቂነትና ግልደኝነት ያለው የፋርማሲ አገልግሎትና የመድሀኒት ትንበያ ስልጠና  ጤና ቢሮ ክልላዊ
151 በተለያዩ የህክምና መሳሪያዎች አያያዝና አጠቃቀም ስልጠና  ጤና ቢሮ ክልላዊ
152 የደረሰኝ ህትመት ለእጅ በእጅ ሽያጭ  ጤና ቢሮ ክልላዊ
153 /ሆሳዕና/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ሀዲያ
154 /አርባምንጭ/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ጋሞ
155 /ወላይታ/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ወላይታ
156 /ዲላ/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ጌዲኦ
157 /ቦንጋ/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ካፋ
158 /ጂንካ/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ደቡብ ኦሞ
159 /ተርጫ/ለደም ባንኮች የህክምና መሳሪያዎች ማማላት  ጤና ቢሮ ዳዉሮ
160 የቢሮ ግንባታ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ሀዲያ
161 የተማሪዎች ሰርቱ ማሳያ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ሀዲያ
162 የ አጥር ግንባታ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ሀዲያ
163 የተማሪዎች የመማሪ ክፍል እድሳት እና ግንባታ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ሀዲያ
164 የተማሪዎች ሰርቶ ማሳያ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ጋሞ
165 የመማሪያ ክፍል ገግባታ የአጥር ግንባታ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ጋሞ
166 መጋዘን ግንባታ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ጋሞ
167 መኪና ግዤ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ቤንች ሸኮ
168 የተማሪዎች ሰርቶ ማሳያ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ቤንች ሸኮ
169 ለG+2 የማሪያ ከፍል ግንባታ ጤና ሳይንስ ኮሌጆች ቤንች ሸኮ
170 ምድብ ችሎት ማጠናከሪያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክልላዊ
171 ሕፃናትና ሴቶች ፍትህ ማጠናከሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክልላዊ
172 ሕብረተሰብ ተሳትፎ ማሳደጊ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክልላዊ
173 የተቀናጀ ኢንፎርሜሽን ኮሙኑኬሽን ቴክንሎጅ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክልላዊ
174 መኪና ግዥ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ክልላዊ
175 የመጀመሪያ እና የ2ኛ ድግሪ ትምህርት ፕሮግራም ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
176 የባለሙያዎች የክስና ክርክር አዘገጃጀት ስልጠና ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
177 የፍትህ ሴክተር ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
178 ለአመራሮችና ለፈጻሚዎች በዕቅድና ፕሮጀክት ዝግጅት ሥልጠና መስጠት ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
179 በወንጀል ተጎጂ ሴቶችና ህጻናት የአገልግሎት አሰጣጥ ተደራሽነትና ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
180 ለህብረተሰቡ በተለያዩ ህጎች ላይ የንቃተ ህግ ግንዛቤ መፍጠሪያ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
181 ሕብረተሰቡን በፍትሕ ስርዓት ውስጥ በማሳተፍ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ማረጋገጥ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
182 የሴክተሩ አመራርና ፈጻሚ አቅም ማጎልበቻ ፕሮጀክት ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
183 የተቋሙ የመረጃ መረብ ዝርጋታ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
184 ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር መቆጣጠርና ሕግን ማስከበር ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ክልላዊ
185 አቅም ግንባታ ስልጠና ፕሮጀክት ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ክልላዊ
186 የላቦራቶሪ ጥገና ፕሮጀክት ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ክልላዊ
187 ዱራሜ ቅድሜ ድህረ-ምርት ፍተሸ በብረትና ሽቦ አጥር ግንባታ ፕሮጀክት ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
188 የዉሃ ማጠራቀሚያ ታንከር /ሮቶ እና ማቆሚያ ስራ ግንባታ ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ክልላዊ
189 ወልቂጤ ላብ.ክፍሎች ጥገና ፕሮጀክት ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ጉራጌ
190 የላቦራቶሪ አጥር ግንባታ ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ጉራጌ
191 የውሃ መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ክልላዊ
192 የዉሃ መሰሳቢያ ትራንስፎርመር ስራ ፕሮጀክት ግብርና ግብአት ጥራት ቁጥጥር ኩረንቲን ባስልጣን ክልላዊ
193 ማር የሚሰጡ ንቦች መከላከያ ክትባት ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
194 ሀር ትል ምርት ማሳደግ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
195 ተሸከሪካሪ ግዥ ቀሪ ክፊያ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
196 የመኖ ዘሮች ልማትና አጠባበቂ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
197 ሞዴል ትምሀርት ቤት ግነንባታ ፕሮጀክት ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
198 የጎዳና ተዳዳሪዎችን በተቀናጀ የግብርና ስራ ማሰማራት ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
199 የቢሮ ማስፋፊያ ግንባታ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
200 የወተት ማቀነባበሪያ ቤት ግንባታ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
201 የተቀናጀ የዉሀ ማሰባሰብ/መስኖ/ማስጨረሻ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
202 በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ የተሰማሩ ወጣቶችንና ሴቶችን ማብቃት ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
203 ዶሪምተሪ መማሪያ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
204 የመምህራን መኖሪያ ቤት ግንባታ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
205 የዶሮ ቤት ግንባታ ግብርና ኮሌጅ ወላይታ
206 ኦርቶ ፎቶ ፕሮጀክት ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ክልላዊ
207 በካርታ የተደገፈ የሁለተኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ፕሮጀክት ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ክልላዊ
208 የቀበሌ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅትና ቁጥጥር ፕሮጀክት ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ክልላዊ
209 የመሬት መረጃ ስርዓት ዝርጋታ ፕሮጀክት ገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ ክልላዊ
210 የዳበረ ልምድ ካላቸው የሌሎች የታክስ ተቐማት ላይ ልምድ ልውውጥ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
211 የ2012 የግብር መክፈያ ማስጀመሪያ ንቅናቄ፣ኦሪንቴሽን፣ ግምግማ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
212 የሰው ሀብት አስተዳደር ስልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
213 የለውጥ ስራዎች አፈፃፀም የውጤት ተ.ዕቅድና ሪፖርት አዘገጃጀትና ስልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
214 የተቋሙን የሩብ ዓመት አፈፃፀም ግምገማ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
215 መልካም ስነ-ምግባር እሴቶች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
216 ለግብር ካፋዮች ሽልማት ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
217 የደረጃ “ሀ” እና “ለ” ግብር ካፋዮች የፊት ለፊት ሥልጠና መስጠት፣ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
218 ለወጣቶችና ለሴቶች ማህበራት አመራሮችና የሀይማኖት ተቐማት መሪዎች የንቅናቄ መድረክ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
219 በሬድዮ የሚተላለፍ የታክስ ትምህርት ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
220 የተለያዩ ህትመቶች ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
221 በቴሌቪዥን የሚተላለፍ የታክስ ትምህርት ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
222 ለዞን ቅ/ጽ/ቤቶችና ለከተማ መዋቅሮች ለዘርፋ ባለሙያዎች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
223 የተለያዩ ህትመቶች ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
224 ለክልል ሴክተር መ/ቤቶች በግብር/ታክስ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና፤ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
225 SIRM ሶፍት ዌር ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
226 የደንበኞች አገ.አሰባሰብ ባለሙያወች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
227 ለሽያጭ መ/መሳሪያ ለ3ኛ ወገን መረጃ ባለሙያዎች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
228 አጠቃላይ የግብር ካፋዮች መረጃ ማከማቻ (Data mgt System) ሶፍትዌር ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
229 የSIGTAs ኘሮግራም ለመዘርጋትና ለማስጀመር ዕቃዎች ግዥ ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
230 የSIGTAs ኘሮግራም ማስጀመሪያ የክህሎት ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
231 የቅ/ጽ/ቤቶች ለመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
232 የቅ/ጽ/ቤቶች የደ.አገ.ገቢ አሰባሰብና አወሳሰን ባለሙያዎች የSIGTAs አጠቃቀም የክህሎት ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
233 ለታክስ ኦዲት ህግ ተገዢነትና ሥጋት ሥራ አመራር ባለሙያዎች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
234 ለኢንተለጀንስ ባለሙያዎች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
235 ለባለድርሻ አካላት በታክስ ህግ ማስከበር ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
236 ለታክስ ህግ ተገዥነትና ባለሙያዎች ሥልጠና ገቢዎች ባለስልጣን ክልላዊ
237 የቤተመጽሐፍ ግንባታ ዲላ መ/ት ኮሌጅ ጌዲኦ
238 የመማሪያ ክፍል ግንባታ ዲላ መ/ት ኮሌጅ ጌዲኦ
239 ዲላ እና ይርጋጨፌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
240 ዲላ ገጠር ለውጥ ማእከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
241 ዲላ እና ይርጋ ጨፌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
242 ይርጋ ጨፌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
243 ዲላ እና ይርጋ ጨፌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
244 ቡሌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
245 ዲላ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
246 ይርጋጨፌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
247 ዲላ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
248 ይርጋጨፌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
249 ቡሌ ገጠር ለውጥ ማዕከል / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
250 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ደቡብ ኦሞ
251 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ደቡብ ኦሞ
252 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
253 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
254 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
255 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ከምባታ ጠምባሮ
256 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ስልጤ
257 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ስልጤ
258 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
259 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
260 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀላባ
261 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
262 የ2009 የማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
263 የ2007 ማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ኮንሶ
264 የ2007 ማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ኮንታ
265 የ2007 ማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
266 የ2007 ማምረቻ ሼዶች ግንባታ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
267 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
268 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
269 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ስልጤ
270 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
271 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
272 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
273 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ዳዉሮ
274 የክላስተር ማዕከላት ሳይት ወርክ ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ከምባታ ጠምባሮ
275 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
276 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
277 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
278 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
279 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
280 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
281 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
282 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
283 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጋሞ
284 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
285 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
286 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
287 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
288 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
289 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
290 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
291 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
292 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
293 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
294 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
295 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጎፋ
296 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ደቡብ ኦሞ
297 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ደቡብ ኦሞ
298 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
299 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
300 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
301 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
302 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
303 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
304 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
305 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
306 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
307 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
308 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
309 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
310 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
311 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
312 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
313 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
314 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
315 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
316 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
317 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
318 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
319 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
320 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
321 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
322 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
323 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
324 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
325 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
326 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ወላይታ
327 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
328 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
329 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
330 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
331 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
332 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀዲያ
333 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
334 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
335 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
336 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
337 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
338 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
339 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
340 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጌዲኦ
341 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ስልጤ
342 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀላባ
343 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀላባ
344 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሀላባ
345 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
346 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
347 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
348 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
349 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
350 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
351 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
352 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
353 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ካፋ
354 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ከምባታ ጠምባሮ
355 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
356 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
357 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
358 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
359 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
360 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
361 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
362 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
363 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
364 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
365 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
366 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
367 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ሸካ
368 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ዳዉሮ
369 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
370 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
371 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
372 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
373 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
374 የክላስተር ማዕከላት ደረጃ ማሻሻል ሥራ / SDG / ደኢፓልኮ ጉራጌ
375 በክልሉ ሊለሙ የሚችሉ የኢንዱስትሪ መንደሮች የአዋጭነት ጥናትና ልየታ/ SDG ደኢፓልኮ ክልላዊ
376 የኮርፖሬሽኑ ሥራ ማስኬጃ/ SDG ደኢፓልኮ ክልላዊ
377 የአረካ ማዕከል ተመራማሪዎች መኖሪያና ቢሮ ማስፋየያ ግንባታ ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ወላይታ
378 ወራቤ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ስልጤ
379 የበጎችና ፍየሎች ምርምር ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ካፋ
380 የኩልፎ ወንዝ ጎርፍ ማስወገጃ ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጋሞ
381 የምርመምር ማዕከላት አጥር ጥገና ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
382 የአመራርና የአቅመም ግንተታ ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
383 የረጅም አጭር ጊዜ ስልጠና ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
384 የምርምር ማዕከላት ጥገና ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
385 በቆሎ፣የማሽላና ዳጉሳ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
386 ስንዴ ፣ገብስና ጤፍ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
387 የሩዝ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
388 የቆላ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
389 የደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
390 የቅባት ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
391 የእንሰት ዝሪያ ማሻሻያ ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
392 እንሰት ዘረመል ማቆየት ልየታ ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
393 ድንች ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
394 ስኳር ድንች ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
395 የካሳቫ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
396 ጎደሬና ሀረግ ቦዬ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
397 የአትከክለልተት ሰብሎች ምርምር ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
398 የፍራፍሬ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
399 ዥንጅብልና እርድ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
400 የኮረሪማና ሌሎች ቅመማቅመም ሰብሎች ምርምር ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
401 የበርበሬ ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
402 የሻይ ቅጠል ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
403 የጫካ ቡና አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
404 የማሣ ቡና ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
405 የቲሹ ካልቸር ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
406 የሰብል ሞለክዩላር ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
407 የድህረ-ምርት አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
408 የምግብ ሳይንስ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
409 ዋናዋና ሰብል በሽታዎች ልየታና ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
410 ዋና ዋና ሰብል ተባዮች ልየታና ምርምር ኘሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
411 የአረም ተፅኖ ቁጥርጥ ምርምር ኘሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
412 የተለያዩ የሰብል ቴክኖሎጂ የማላመድ ምርምር ኘሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
413 የዳልጋ ከብቶች ሥጋ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
414 የ ዳልጋ ከብቶች የወተት ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
415 የበጎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
416 የፍየሎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
417 የመኖ ሰብሎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
418 የእንስሳት ግጦሸ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
419 የእንስሳት ስነ ምግብ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
420 አመንዣጊ እንስሳት ጤና ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
421 አመንዣጊ ያልሆኑ እንስሳት ጤና ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
422 እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
423 ድርብ ጠቄሜታ ያላቸዉ ዶሮዎች ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
424 የተፈጥሮ መጠጥ ውሀ ዓሳ ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
425 የሰዉ ሠራሽ ውሃ /ኩሬ ዓሳ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
426 የንብ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
427 የሐር ትል ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
428 የእንስሳት ድህረ ምርት ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
429 የማህበረሰብ አቀፍ የበጎችና ፍየል ማሻሻያ ዝሪያ ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
430 ለአዝርዕት ሰብሎች የምጥን ማዳበሪያ ምርምር ፐሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
431 ለሆርቲካልቸር ሰብሎች የምጥን ማዳሪያ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
432 የተፈጥሮ ማዳበሪያ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
433 የህያዉ ማዳበሪያ ምርምር ፐሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
434 የአሲዳ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
435 የኮትቻ አፈር አያያዝ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
436 አነስተኛ መስኖ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
437 የጨዋማ አፈር አያያዝና ጠፈፍ ምርምር ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
438 ፊዚካል የአፈርና ዉሀ ጥበቃ ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
439 የተቀናጀ የአፈር ዉሀ ጥበቃ ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
440 የሀዋሳ ሀይቅ ንዑስ ሞዴል የተፋሰስ ፕሮጄክት ምርምር ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
441 ጊቤ III ግድብ የተቀናጀ ሞዴል ተፋሰስ ምርምርና ለልማት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
442 የአግሮፎስት ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
443 የሰዉ ሠራሽ ደን ምርምር ፕሮጄክት ምርምር ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
444 የቀርሀ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
445 የጎማ ዛፍ ምርታማነት ማሻሻያ ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
446 ትሮፒካል ሞንቴን ደን አያያዝና አጠቀቃም ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
447 ዉድ ላንድ ደን አያያዝና አጠቃቀም ምርምር ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
448 አፈር ዉሃ ዕጽዋት ላብራቶሪ ትንተና ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
449 የልማት ኮሪደር የተከተለ የምርት እሴት ጥናትና ልማት ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
450 የግብርና ምረታ/ምጥ/ተለየ/ጥናት ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
451 የተረጋገጠላቸው ቴክኖ/ስርፀትና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ጥናት ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
452 የሰብል ቅድመ ኤክስቴሽን ማስተዋወቅ ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
453 እንስሳት ቴክኖሎጂ ቅድመ ኤክስቴንሽን ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
454 የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂ ቅድመ ኤክስቴንሽን ማስተዋወቅ ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
455 ሰብል ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
456 የእንስሳትና ዓሣ መኖ ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
457 የእንስሳትና እና ዓሣ ጫጩት ቴክኖሎጂ ብዜት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
458 የተፈጥሮ ሀብት ቴክኖሎጂ ብዜት ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
459 የግብርና አመራረት ዘይቤ ጥናት ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
460 ስርዓተ ፆታ ምርምረ ፕሮጄክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
461 የቴክኖሎጂ መንደር ፐሮጀክት ደቡብ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ክልላዊ
462 በዋናዉ ጣቢያ ስብሰባ አዳራሽ፣ላይቨረሪና የሳተላይት ዲሽ ማስቀመጫ ግንባታ ቀሪ ክፍያ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
463 ለቴሌቪዥን ስትዲዮ መሣሪያ ግዥ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
464 የቴሌቪዥን አዉቴሜሽን ሲስተም አገልግሎት ዉል ስምምነት ክፍያ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
465 ለፍሰሃገነት ቅ/ጽ/ቤት ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ቀሪ ክፍያ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጎፋ
466 ሣዉላ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጎፋ
467 ሸካና ጅንካ ትራንስሚተር እና ቆጣር ግዥ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
468 ለሳተላይት ክራይ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
469 ከቅ/ጽ/ጣቢያዎች ጋር ዜናና ፕሮግራም መላኪያ መሣሪያ ግዥና ተከላ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
470 መለስተኛ የምስልና ድምጽ ኤድቲንግ መሳሪያ ግዥና ተከላ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
471 ለዋና ጣቢያ ህንጻና አጥር ግንባታ ጥገና ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
472 ለጉራጌ፤ዳዉሮ እና ቤንች ሸኮ የሬዲዮ ማቀባበያዎች ግንባታና መሳሪያ ግዥ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
473 ለሚዲያ ኤሎትሮኒክስ እቃዎች ግዥ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
474 የዋና ጣቢያና የቅርንጫፍ ጣቢያዎች የሬዲዮ እቃዎችና ጀኔሬተር መለዋወጫ ግዥ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
475 ለአጥር ግንባታ ደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ክልላዊ
476 ለአመራር ሥለልጠና ደቡበ አመራር አካዳሚ ክልላዊ
477 ስልጠና ፍላጎትና ፋይዳ ዳሰሳ ጥናት ደቡበ አመራር አካዳሚ ክልላዊ
478 የአምስትና ዘጠኝ ወር ሥልጠና የፍትህ አካላት ባለሙያዎች ሥልጠናና የህግ ምርምር ማዕከል ክልላዊ
479 የፍትህ ሣምንት የፍትህ አካላት ባለሙያዎች ሥልጠናና የህግ ምርምር ማዕከል ክልላዊ
480 ለኮሌጆች ዲንኖችና ም/ዲኖች የአሰልጣኞች ሥልጠና የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
481 ወልቂጤ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ አስተዳደር ሕንጻ ግንባታ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ጉራጌ
482 ኬሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ አማሮ
483 ሀዋሪያት ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ጉራጌ
484 ለተቋማት ኤሌክትሪክ ማስገቢያ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
485 ሙዱላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
486 እሴት ሰንሰለት ሥልጠና የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
487 ለቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽን የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
488 ለአዲስ አመራሮችና ባለሙያዎች የቴክኖሊጂ ሶፍትዌር ስልጠና መስጠት የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
489 ለ150 መምህራን የማስተማር ሥነ ዘዴ ስለጠና መስጠት የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
490 ለአሰልጣኞች የመማር ማስተማር ሙጁል ማዘጋጀት የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
491 በብቃት አህድ ለአደዲስ ተቋማት አመራሮች፣ ለመሪ አሰልጣኞች በብሬልና ምልከታ ቋንቋ ሥልጠና የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
492 አጫጭር ጊዜ፣ ፒቢኤልነና IDP ሥልጠና የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
493 ለኮሌጆች ማሽነሪ መግዣ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
494 የትብብር ሥልጠና ማዕከላትን ኦዲት ማድረግ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
495 ለተቋም አመራሮች የፍቃድ አሰጣጥ ስልጠና የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
496 ተቋማት ብሮድ ባንድ ኢንተርኔት መረብ ዝርጋታ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
497 የሀገር አቀፍ ደረጃ የሥልጠና ጥራት ኦዲት ለማድረግ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
498 ለ8 ዲፓርትመንት የማሽነሪ ጥገና ሥልጠና የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ክልላዊ
499 ወርከ ሾፕ ግንባታ የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ ዳዉሮ
500 10 ማረሚያ ቤቶች ጥገና የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ሀላባ
501 ሆሳዕና ማረሚያ ቤት ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ሀዲያ
502 ሚዛን ማረሚያ ቤት ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ቤንች ሸኮ
503 አርባ ምንጭ ማረሚያ ቤት ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ጋሞ
504 ጌዶሌ ማረሚያ ቤት ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ደራሼ
505 ዲላ ማረሚያ ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ጌዲኦ
506 ሶዶ ማረሚያ ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ወላይታ
507 ቦንጋ ማረሚያ ግንባታ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ቢሮ ካፋ
508 በደረሱ ተግባራት ላይ የአመራርና የባለሙያ ንቅናቄ መድረክ የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
509 መሰረተ ርቢ ግዥ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
510 መኖ ግዥ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
511 መኪና ኪራይ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
512 ለትራክተር ጋሪ ግዥ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
513 ዶሮ ኢንተርፕራይዝ ደመወዝና ጥቅማ ጥቅም ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
514 ለልማት ጣቢያ ሰራተኞች ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
515 ለዞን ፣ ለልዩ ወረዳ፣ ወረዳ የሰዉ ሀብት ባለሙያዎችና አስተባባሪዎች ስልጠና የመስጠት ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
516 የልማት ዕቅድ ባለሙያዎች ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
517 ዌብ ቤዝድ ክትትልና ግምገማ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
518 የበረሃ አንበጣና ተዛማጅ ተባዮች ለመከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
519 አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
520 በመስኖ ልማት የአመራረተ ዘየይበቤ የባለሙያዎች ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
521 የእንሰት አጠዉልግ በሽታ ለመከላከል ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
522 የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት የህዝብ ንቅናቄ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
523 ዘላቂ መሬት አያያዝ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
524 የአነስተኛ መስኖ ማችንግ ፈንድ /ኢፋድ /ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
525 ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸዉ የዛፍ የፍራፍሬና መኖ ብዜት ችግኝ ጣቢያዎች ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
526 የአነስተኛና የቤተሰብ መስኖ ልማት ማስፋፊያ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
527 GCF ማቺንግ ፈንድ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
528 ሰገን አፈር ምርመራ ላቦራቶሪ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
529 የኤክስቴንሽን ተሳታፈነትና ተጠቃሚነት አቅም ግንባታ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
530 የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት ደረጃ አቅም ማሳደግ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
531 ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፋፊ ሰርቶ ማሳያ /የክላስተር እርሻ/ ልማት አሰራሮችን ማስፋፋት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
532 የስርዓተ ምግብ ተደራሽነትና ተጠቃሚነት አቅም ግንባታ ፕሮጀክት ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
533 በዋና ዋና የሰብል ነፍሳት ተባዮች፣ በሽታዎች፣ አረሞች መከላከያና መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
534 የቢሮ ቋሚ ዕቃዎች እና ፕላንት ማሽነሪና መሳሪያ ግዥ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
535 የአቅም ግንባታ ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
536 ሰብሎች ጥበቃ ገዳይ ቫይረስ በሽታ /MLND /ስርጭትና ጥቃት መጠን የዳሰሳ ጥናትና ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
537 የበረሃ አንበጣና ተዛማጅ ተባዮች መከላከልና መቆጣጠር ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
538 የተመረተዉን የቴክኖሎጂ ምርት ማሳያ ክፍል /Display Room/ እና የመጠባበቂያ ማማ ግንባታፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
539 ሞዴል አርሶ አደሮችና ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
540 የላቦራቶሪ ኬሚካል ሪጀንት ግዥ ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
541 የአቅም ግንባታ ስልጠና ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
542 የማዕከሉ ላቦራቶሪ የተለያዩ ክፍሎች ጥገናና ዕድሳት ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ሸካ
543 የኖራ ማምረቻና አሲዳማ አፈር ማሻሻያ ፕሮጀክት ፕሮጀክት የእርሻ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
544 የኤክስፖርት ማዕድን የወርቅ ጌጣጌጥ ምርት ግብይት ማስፋፊያ ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
545 የወርቅ የኢንዱስትሪና የኮንስትራክሽን ማዕድናት አለኝታ ጥናት ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
546 የማዕድን ልማት ዘርፍ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
547 የባዮ ጋዝ ግንባታ ስርጭትና ማቺንግ ፈንድ ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
548 የኢነርጂ አጠቃቀም ብቃት ማሻሻያ ማቺንግ ፈንድ ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
549 የፒኮ ማይክሮ ሀይድሮ ፓወር ጥናት ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
550 የፒኮ ሀይድሮ ፓወር ግንባታ ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
551 የሶላር ሲስተም ግንባታ ፕሮጀክት የማዕድንና ኢነርጂ ኤጀንሲ ክልላዊ
552 ማዝ ምንጭ መ.ው.ግ.ፕሮጀክት(SDG) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
553 ለተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የመያዣ ክፍያ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
554 የግንባታ ቁጥጥርና ክትትል ፕሮጀክት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
555 ሁልባረግ ሀላባ ከፍተኛ የገጠር መ/ው/ፕ /SDG/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ሀላባ
556 ላስካ ፌዝ 2 መ/ዉ/ፕሮጀክት /SDG/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ባስኬቶ
557 ፋና ከፍተኛ ምንጭ መ/ው/ፕሮጀክት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ስልጤ
558 አባ ቦንጋ አባ ጋርጋ መ/ው/ፕ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ዳዉሮ
559 ዲላ ከተማ መ/ው/ፕ ማችንግ ፈንድ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
560 ዶንኮያ ቦንኮያ ጥ/ጉ/ቁ መ/ው/ግ/ፕ(SDG) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ሀዲያ
561 ዶጮ ደንበላ ምንጭ ከነማካፋፈያው መ/ው/ግ/ፕ(SDG) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጎፋ
562 ቆላ ባረና ከጥ/ጉ ማካፋፈያ መ/ዉ/ግ/ፕ (SDG) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጋሞ
563 ጉጊ ገሳ ጫሄ ምንጭ ከነማካፋፈያው መ/ዉ/ግ/ፕ (SDG) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጋሞ
564 ሶክቻ መ/ዉ/ፕሮጀክት ፌዝ 2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
565 ቆጣ ቆምቦላ መ/ዉ/ፕሮ ፌዝ 2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
566 ሀምቦ መ/ዉ/ፕሮጀክት ፌዝ 2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
567 ቡጫ መ/ዉ/ፕሮጀክት ፌዝ 2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
568 ጆባ ዶዶባ መ/ዉ/ፕሮ ፌዝ2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
569 ጡቃቻ ዶጌ ምንጭ ግንባታ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ወላይታ
570 ዋጃ ቄረና ምንጭ ግንባታ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ወላይታ
571 ማንታ ጉቺሊ ምንጭ ግንባታ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ዳዉሮ
572 አንጃሌ ላንፉሮ መ/ዉ/ፕሮጀክት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ስልጤ
573 ገስቲ ጥ/ጉ/ቁፋሮ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ የም
574 ጎዳ ምንጭ ማካፋፈያ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ሸካ
575 አጆ /ጥ/ጉ/ቁ/ማስ ፌዝ 2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
576 ቱሪም ጥ/ጉ/ቁ/ ፌዝ 2 የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
577 በሶ ሻሻ መ/ዉ/ፕሮጀክት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጋሞ
578 ሸነቶ ከተማ ማቺንግ ፈንድ( ባስኬት ፕሮግራም) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ወላይታ
579 ቀይ አፈር ከተማ ማቺንግ ፈንድ( ባስኬት ፕሮግራም) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
580 ጌጫ ከተማ ማቺንግ ፈንድ( ባስኬት ፕሮግራም) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ሸካ
581 ቱም ከተማ ማቺንግ ፈንድ( ባስኬት ፕሮግራም) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ምእራብ ኦሞ
582 ገደብ ከተማ ማቺንግ ፈንድ( ባስኬት ፕሮግራም) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
583 የዳሎቻ ከተማ ማቺንግ ፈንድ (ባስኬት ፕሮግራም) የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ስልጤ
584 ወዞ ዙሪያ መ/ው/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ዳዉሮ
585 ኮንታ ኮይሻ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ አማሮ
586 ባራዋ ቆሴ መ/ው/ፕሮጀክት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጉራጌ
587 ካራት ከተማ መ/ው/ፕ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ኮንሶ
588 ሸንቶ ከተማ /መ/ው/ግ/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ወላይታ
589 ኢነርጋራ መ/ው/ፕ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጉራጌ
590 አቤሱጃ ጋዛቦ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጉራጌ
591 ቺሜቤ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጉራጌ
592 ኦዳሳ ጎላ /ጎቶ ሜንዲፋ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጉራጌ
593 4 rurale dipe wele p/ main agreement/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ዳዉሮ
594 ተከለሃይማኖት 1 ጥልቅ ጉድጋ /ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ጉራጌ
595 ድርበዶ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ካፋ
596 ሚዳ አቦ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ካፋ
597 አደይ አበባ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
598 ደብረወርቅ መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
599 ሸየምቢ መ/ው/ፐ/ሶላር ፓምፕ ዝርጋታ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ሀዲያ
600 ፈዝ-2 ማቺንግ ፈድ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
601 የጥገና ማዕከል ግንባታና የውስጥ አደረጃጀት ፕሮጀክት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
602 አሰቸካይ ጊዚ ምላ/ ድጋፍ ሰራዎች የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
603 545 ገ/መ/ው/ፐ/ የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
604 የመ/ው/ት/ዲ/ዶከመንት የመጠጥ ውሀና መስኖ ልማት ቢሮ ክልላዊ
605 የምዘና ስራ ድጋፋዊ ክትትል የ ሙያ ብቃት ማረጋገጫ ኤጀንሲ ክልላዊ
606 ለኦዲተሮች የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ዋናው ኦዲተር ክልላዊ
607 የክብር መዛግብትና የምስክር ወረቀት ሕትመት ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ክልላዊ
608 አቅም ግንባታ ሥልጠና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ክልላዊ
609 የአቅም ግንባታ ስልጠና ኮንስትራክሸን ባለሥልጣን ክልላዊ
610 የመንግስት ፕሮጀክት ሳይት ተቆጣጣሪ መሀንዲሶች ቅጥር ኮንስትራክሸን ባለሥልጣን ክልላዊ
611 የዘመናዊ ላቦራቶሪ ማዕከል ማጠናከር ኮንስትራክሸን ባለሥልጣን ክልላዊ
612 አቅም ግንባታና ጥናት ሥራዎች ክልል ምክር ቤት ክልላዊ
613 የምክር ቤት አባላት ከመራጩ ህ/ሰብ ጋር ውይይትና ስልጠና አልባሳት ክልል ምክር ቤት ክልላዊ
614 የፕሮጀክት ጽ/ቤት ክልል ምክር ቤት ክልላዊ
615 የባለድርሻ አካላት ውይይት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
616 የኢንዱስትሪ ተቋማት አደገኛ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ጥናት ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
617 የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ስራ ላይ ለተሰማሩ ማህበራት የአቅም ስልጠና ግንባታ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
618 የማሻ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሸካ
619 የተርጫ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ዳዉሮ
620 የኮብልስቶን ክትትልና ስልጠና ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
621 የካራት ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኮንሶ
622 የገደብ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጌዲኦ
623 የጊምቢቾ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
624 የጃጁራ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
625 የጨንቻ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጋሞ
626 የገሱባ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ወላይታ
627 የጨለለቅቱ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጌዲኦ
628 የጉኑኖ ሀሙስ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ወላይታ
629 የጦራ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ስልጤ
630 የቅበት ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ስልጤ
631 የሠላም በር ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጎፋ
632 የእምድብር ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጉራጌ
633 የዋቻ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ካፋ
634 የከምባ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጋሞ
635 የቡኢ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጉራጌ
636 የጊዶሌ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ደራሼ
637 የጠበላ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ወላይታ
638 የቡልቂ ከተማ ኮብልስቶንና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጎፋ
639 ዶዬ ገና ከተማ ጌጠኛ ድንጋይ እና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
640 ኬሌ ከተማ ጌጠኛ ድንጋይ እና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ አማሮ
641 ሲዝ ከተማ ጌጠኛ ድንጋይ እና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ቤንች ሸኮ
642 ላሳካ ከተማ ጌጠኛ ድንጋይ እና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ባስኬቶ
643 ጉንችሬ ከተማ ጌጠኛ ድንጋይ እና ዲች ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ጉራጌ
644 የከተማ መልካም አስተዳደር ፓኬጅ በመቅረጽ የሚታዩ የመልካም አስተደደር ጉድለቶችን ለማረም የሚያስችል ጥናት ድርጊት መርሃ ግብር ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
645 የመሬት ልማት ማናጅመንት አቅም ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
646 በማስፋፊያ አካባ ለሚኖሩ አርሶ አደሮች ጊዜያዊ መጠቀሚያ ሠርቴፊኬት መስጠት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
647 በሊዝ አዋጅና መሬት ላይ በወጡ የህግ ማዕቀፎች ላይ ለዞኖች ለለልዩ ወረዳዎችና የከተማ አስተዳደር በባለሙያዎችና አመራር በቂ ግንዛቤ መፍጠሪያ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
648 የከተማ መሬት አጠቃቀም ዕቅድ ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
649 ዘመናዊ የመሬት ይዞታ ቁሳቁስና የመረጃ ቋት አያያዝ ሥራ አቅም ግንባታ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
650 በክልሉ የከተማ አስተዳደር ከተሞች የይዞታ ማህደር አደረጃጀት ፣ አያያዝ እና አጠቃቀም አሰራር ሰርዓት ዝርጋታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
651 በክልሉ ከተሞች የመሬት ሀብት ቆጠራ ፣ምዝገባ እና መረጃ የማዘመን የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
652 በከተሞች በልማት ምክንያት ከይዞታቸው ለሚነሱ ምትክ ቦታ ዝግጅት እና ካሳ አሰጣጥ ስርዓት ላይ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
653 በከተሞች በመልሶ ማልማት የሚለሙ የደቀቁ አካባቢዎችን ልየታና የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
654 የከተማ ቤት ልማት ፓኬጅ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
655 የክልሉ የመንግስት ቤቶች መረጃ ማዘመንና የአቅም ግንባታ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
656 የተቀናጀ የመሬት መረጃ ሥርዓት ዝርጋታ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
657 የቅየሳ መሳሪያና የተለያዩ የከተሞች ፕላን ኢንስቲቲዩት ትግበራና መፈጸሚያ ወሳኝ ቁሳቁስ ግዥ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
658 የከተማ ፕላን ዝግጅትና የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
659 የከተማ ቀበሌ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
660 የመሬት መቆጣጠሪያ ነጥቦች ዝርጋታ ማስፈፀሚያ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
661 የከተማ መሬት ይዞታ ማህደራትን ከኦርቶ ፎቶ ጋር ማስተሳሰር ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
662 ዘመናዊ የአድራሻ ስርዓት ዝርጋታ አቅም ግንባታ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
663 የካዳስተር መሰረታዊ ካርታ ዝግጅት ፕሮጀክት/ የከተሞች ኦርቶ ፎቶ ዝግጅት ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ክልላዊ
664 የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ሴክተር የባለድርሻ አካላትና የህዝብ ክንፍ አቅም ግንባታ ስልጠና እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
665 የእንስሳትነና ዓሳ ሀብት ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
666 የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ልማት ቢሮ ልማት ጣቢያ ቀበለሌ አመራር ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
667 የእንስሳትና ዓሳ ሀብት ቢሮ ለድርጅቶች ተቋማት ድጋፍ እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
668 የነባር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ክፍያ እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
669 የስርዓተ ምግብ ስልጠና እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
670 መዋቅር ጥናት ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
671 የአስር ዓመት እቅድ ግንዛቤ መፍጠሪያ እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
672 የእንሰሳትና ዓሳ የእቅድ አፈፃፀም ገግገማ አመታዊ ጉባኤ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
673 120 አዲስ ሰዉ ሰራሽ አዳቃይ ባለሙያዎች ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
674 በዶሮ ሀብት ልማት 300 ሴቶች ክህሎት ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
675 በዶሮ ሀብት ልማት 450 ወጣቶች ክህሎት ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
676 በማርና ሰም ምርት አያያዝ ደቡብ ኦሞ/ኮንታና ዳዉሮ ለተደራጁ 400 ወጣቶች ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
677 በንብ ሀብት ልማት 100 የንብ ቴክኒሻን ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
678 ቆዳና ሌጦ ባለሙያዎች ስልጠና ባለሙያዎች እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
679 አርሶ አደር የብቃት አሃድ ምዘና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
680 ሞዴል አርሶ አደር ማሰልጠኛ ማ/ቁሳቁስ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
681 የአፒሞንዲያ ኤግዚቢቭን ወጪ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
682 ክትባት ማቀዝቀዣ ማሽን ግዥ እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
683 የእንስሳት በሽታዎች ቅኝትና ዳሰሳ ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
684 ክትባት ማከማቻ መጋዘን ማስጨረሻ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
685 በደረሱ መኖ ልማት ስራዎች ላይ ስልጠና እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
686 መኖ አጠቃቀምና ገበያ ትስስር እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
687 በእንስሳት ሀብት ፓኬጆች ለተሳተፉ ወጣቶች ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
688 ቀይ አፈር መኖ ማከማቻ መጋዘን ማስጨረሻ እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
689 መኖ ብዜት ጣቢያ ማቋቋም እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
690 የሞላሰስ አቅርቦት ማዳረስ እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
691 ዳሰነች መኖ ልማት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
692 የእንሰሳት ጤና ክሊኒክ ቁሳቁስ ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
693 ቆላ ዝንብና ገንዲ በሽታ ቁጥጥርና መከላከል ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
694 በጎችና ፍየሎች ዉጭ ጥገኛ ቁጥጥር ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
695 የእንስሳት መድሃኒት ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
696 የእንስሳት ክትባትና መበጥበጫ ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
697 ዳልጋ ከብት ማድሪያ ሆርሞንና ማዳቀያ ቁሳቁስ ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
698 ፈሳሽ ናይትሮጂን ማሽን ጥገናና መለዋወጫ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
699 ፈሳሽ ናይትሮጂን አባላዘርና መሰል ግብዓቶች አቅርቦትና ስርጭት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
700 በቤተሰብ ደረጃ የመኖ ልማት ተደራሽ ለማድረስና መኖ አቅርቦት ክፍተትን ለመሙላት እንዲቻል ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
701 ሶዶ እንሰሳት በሽታ ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
702 ሶዶ እንስሳት ጤና ላብራቶሪ የተለያዩ የላቦራቶሪ መሳሪያዎች ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
703 ሶዶ እንሰሳት ጤና ላብራቶሪ የባለሙያ ስልጠና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
704 ሶዶ እንሰሳት የሥነ ልክ ምርመራ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
705 የበግ ግልገል ጡት መጠነ ሞት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
706 ለሚዛን ወረዳ እንስሳት ጤና ባለሙያዎች ስልጠና መስጠት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
707 ሚዛን ስነ ልክ ምርመራ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
708 ሂስቶፓቶሎጂ ክፍል ማደራጀት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
709 ዋና ዋና የንብ በሽታዎች ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
710 የዳልጋ ከብት ኮሶ ትል በሽታ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
711 የዶሮ ጫጩት መጠነ ሞት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
712 የዳልጋ ከብት ጥጆች መጠነ ሞት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
713 የዳልጋ ከብት የዉርጃ በሽታ ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
714 ትልቅ ዉሀ ገድጓድ ቁፋሮ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
715 የዶሮ በሽታ ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
716 የዳልጋ ከብት ፍየሎች የሳንባ ምች ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
717 የዳልጋ ከብቶች ገንዲ በሽታ ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
718 የእርባታ ጣቢያዎች ላይ ጥናት ማካሄድ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
719 በጎችና ፍየሎች መጠነ ሞት ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
720 የኢንሲኔሬተር ግንባታ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
721 የፍየል ሳምባ ምች ጥናት ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ክልላዊ
722 የሶዶ ዳልጋ ከብት የመኖ ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
723 ሶዶ ዳልጋ ከብት የሰራተኛ ምንዳ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
724 ሶዶ ዳልጋ ከብት የሳር ማጨጃና መሳሪያ ማሽን ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
725 ሶዶ ዳልጋ ከብት አጥር ጥገና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ወላይታ
726 ጂንካ እንስሳት ጤና ለህክምና የሚያገለግሉ ዕቃዎች ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
727 የጂንካ ላቦራቶሪ እድሳት ጥገና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
728 ጂንካ እንስሳት ጤና ላቦራቶሪ ቁሳቁስ እድሳትና ጥገና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
729 የጂንካ እንሰሳት የባለሙያምች ስልጠና እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
730 ጂንካ እንስሳት ለፕላንት ማሽነሪና መሳሪያ ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
731 ጂንካ እንስሳት ለህንጻ ቁሳቁስና ተገጣጣሚ ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
732 ለቀንድ ከብቶችና ለመጓጓዣ የሚዉሉ እንስሳት ግዥ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
733 የቀን ሰራተኞች ምንዳ ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
734 የአርባ ምንጭ ዓሳ ጫጩት አምባዛ ዓሳ ጫጩት ማስፈልፈል ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
735 የስነ ሂወታዊ ክትትል ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
736 የአርባ ምንጭ አሳ ጫጩት ገንዳ ጥገና ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
737 የአርባ ምንጭ ጫጩት የተሻሻሉ የዓሳ መኖ ዘሮች ፕሮጀክት እንሥሣትና ዓሣ ሀብት ልማት ቢሮ ጋሞ
738 ለሥራ አጥ ወጣቶች ብድር ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
739 ለቢሮ ኪራይ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
740 እዉቅና እና ማበረታቻ ሽልማት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
741 የአመራርና በለሙያዎች አቅም ግንባታ ስልጣና ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
742 ምርጥ ተሞክሮ መለየት፣ መቀመርና ማስፋት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
743 ክልል አቀፍ የጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዞች ባዛርና ኤግዝቢሽን ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
744 ለቢሮ ቁሳቁስ ግዢ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
745 የአንድ ማዕከል አገልግሎት ቁሳቁስ ማሟያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
746 ይርጋጨፌ ብሎክ አንድ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠነቀቅ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
747 ዲላ G+2 ኦሞ መይክሮ ፋይነንስ የፍሳሽና የዉሃ ማጠራቀሚያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
748 ተርጫ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ መነሃርያ አጠገብ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ዳዉሮ
749 ዲላ G+2 ዘየን ኮሌጅ አከባቢ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
750 ሶዶ መርካቶ G+1 የፍሳሽ፣ የዉሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
751 ሆሳዕና G+2 ሰታዲየም ሰይት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀዲያ
752 ሆሳዕና G+2 ገባያ ሰይት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀዲያ
753 ሆሳዕና G+2 የፍሳሽ፣ የዉሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀዲያ
754 ሶዶ መርካቶ G+2 የዉሃ፣ የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
755 ሶዶ መርካቶ G+2 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
756 ሶዶ አራዳ G+2 የፍሳሽና የዉሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
757 ሶዶ አራዳ G+2 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
758 አርባ ምንጭ ሴቻ G+2 የፍሳሽ፣ የዉሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
759 አርባ ምንጭ ስቀላ G+2 የፍሳሽ የዉሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
760 አርባ ምንጭ ስቃላ G+2 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
761 አርባ ምንጭ ሴቻ ፍርድ ቤት G+2 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
762 ሶዶ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ብሎክ ሁለት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
763 ይርጋጨፌ G+1 የፍሳሽና የዉሃ ማጠራቀሚያ እና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
764 ይርጋጨፌ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
765 ሀላባ G+1 የፍሳሽ፣ የዉሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀላባ
766 ሀላባ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀላባ
767 ዱራሜ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
768 ሆሳዕና G+1 የፍሳሽ፣ የዉሃ ማጠራቀሚየና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀዲያ
769 ሆሳዕና G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀዲያ
770 ወራቤ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ስልጤ
771 ወልቂጤ G+1 የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የሮቶ መሸከሚያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጉራጌ
772 ዲላ G+1 ምሥራቅ አዲሱ ገበያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
773 ቡታጂራ G+1 የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የሮቶ መስቀያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጉራጌ
774 ቡታጅራ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጉራጌ
775 ቴፒ ፍሳሽ ማጠራቀሚያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሸካ
776 ሚዛን አማን G+1 የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የሮቶ መሽከሚያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
777 ሸካ G+1 የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የሮቶ መሸከሚያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሸካ
778 ቦዲቲ G+1 የዉሃ፣ የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
779 ዲላ ደረቅ ሽንት ቤት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
780 አረካ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
781 አረካ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
782 አርባ ምንጭ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
783 አርባ ምንጪ G+1 የዉሃ፣ የፍሳሽ ማጠራቀሚያ እና የአፈር መደገፍያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
784 ሳውላ G+1 የፍሳሽ፣ የውሃ ማጠራቀሚያና የአፈር መደገፊያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጎፋ
785 ዲላ ብሎክ አንድ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጌዲኦ
786 ቦንጋ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ብሎክ ሁለት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ካፋ
787 ቴፒ ዩንቨርሲቲ ፈትለፊት G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ብሎክ አንድ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
788 ቴፒ መናኻርያ አጠገብ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ብሎክ ሁለት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ቤንች ሸኮ
789 ቦንጋ G+1 የፍሳሽ ማጠራቀሚያና የሮቶ መሸከሚያ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ካፋ
790 ኮንታ ጪዳ በG+0 የሚጠናቀቅ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኮንታ
791 ቦዲቲ G+1 but G+0 ብሎክ ሁለት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
792 ሶዶ መርካቶG+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
793 አርባ ምንጭ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋሞ
794 ጂንካ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
795 ቦዲቲ G+1 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
796 ቦዲቲ G+1 but G+0 ብሎክ አንድ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
797 ደቡብ ኦሞ ሀና G+0 ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
798 ሀላባ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ብሎክ ሁለት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ሀላባ
799 ሶዶ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ብሎክ አንድ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
800 አረካ G+1 መሠረት ኖሮት በG+0 የሚጠናቀቅ ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ወላይታ
801 ወራቤ ደረቀቅ ሽንት ቤት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ስልጤ
802 ወራቤ ሽንት ቤት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ስልጤ
803 ኮንታ አማያ ደረቅ ሽንትቤት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኮንታ
804 ኮንታ ጭዳ ደረቅ ሽንት ቤት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኮንታ
805 ወጣቶች ዘመናዊ ግብርና ማሰማራት ኢንተርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ክልላዊ
806 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ድጋፍና ክትትል ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክልላዊ
807 የግብርና ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የዳሰሳ ጥናት ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክልላዊ
808 የገጠር መሬት ልኬትና ካርታ አቅም ግንባታ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክልላዊ
809 የከፍተኛ አመራሮችና የኢንቨስትመንት ፎረም ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክልላዊ
810 የኢንቨስትመንት ግንዛቤ ማስጨበጫ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክልላዊ
811 ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች መጠባቂያ ክምች ፕሮጀክት አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ክልላዊ
812 የአደጋ ቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ቋት ማደራጃ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ክልላዊ
813 ለተፈናቀሉ ወገኖች መልሶ ማቋቋም ፕሮጀክት አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ክልላዊ
814 በደቡብ ኦሞ ዞን የሰለላመማገጎ ወረዳ ዲሜጌሮ ቀበሌ የሰፈሩ ሰፋሪዎች የተቀናጀ ድጋፍ ፕሮጀክት አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ደቡብ ኦሞ
815 የአካባቢ ላብራቶሪ የውስጥ አደረጃጀት ማሟያ ፕሮጀክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
816 ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ ፕሮጀክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
817 የከተሞች የደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ሥርዓት ሥልጠና ፕሮጀክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
818 የደንልማት የአቅምት ግነንባታስልጠና በደን ሀብት ልኬት ቆጠራና ምዝገባ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
819 ለሞዴል ችግኝ ጣቢያዎች ማቋቋምና ማጠናከር ፐሮጀከት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
820 የቀርከሃ ሀብት ጥበቃና አጠቃቀም ልማት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
821 የማህበረሰብ አቀፍ የሸኮ ዳልጋ ከብት ዘቦታ ጥበቃ ፕሮጄክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
822 የማህበረስብ አቀፍ ዘር ባንክ ማቓቐም ፕሮጅክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ሀዲያ
823 ማህበረሰብ አቀፍ የመጤ ወራሪ የዕጽዋት ዝርያዎችን መከላከልና መቆጣጠር ፐሮጀክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
824 የረግረጋማ ስረዓተ- ምህዳር ልማትና ጥበቃ አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
825 በማህበረሰብ የዱር እንስሳት ጥበቃ ማቋቋምያ አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
826 የደን ልማትየአቅም ግንባታ፣ግብአ ግዥ እና አግሮፎረስተሪ ፕሮጀክት አካባቢ ጥበቃና ደን ባለሥልጣን ክልላዊ
827 የአማካሪ ክትትል አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
828 የመስኖ ግንባታ ክትትል አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
829 ዴቻ ወረዳ ነዳ 1 ጥልቅ መጠጥ ውሀ ጉድጓድ መስመር ዝርጋታ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ካፋ
830 ዴቻ ወረዳ ነዳ 2 ጥልቅ የመጠጥ ውሀ መስመር ዝርጋታ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ካፋ
831 ማሌ ወረዳ ኤርቦ መንደር የእንስሳት ጤና ኬላ ግንባታ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
832 ማሌ ወረዳ ኤርቦ መንደር ወፍጮ ግዢ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
833 DRLSP ማቺንግ ፈንድ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
834 ሆስቴል ተቋማት ጥገና አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
835 ሁለት ትራክተር ከነ አክሰሰሪ ግዢ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ምእራብ ኦሞ
836 ጅንካ ሆስቴል ማስፋፊያ ግንባታ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
837 ዳሰነች ወረዳ ጀልባ ሞተር ግዢ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
838 ሰርቶ ማሳያ ግበአት እና የአርሻ መሳሪያዎች ግዢ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
839 በጋቺት ወራዳ ተራማጅ ቀበሌ ጥልቅ መጠጥ ውሀ ቁፋሮ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ምእራብ ኦሞ
840 ሜኒት ሻሻ ወረዳ ጎረነስ መንደር ጥልቅ መጠጥ ውሀ ጉድጓ ቁፋሮ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ምእራብ ኦሞ
841 ጊስማ ወረዳ ወይጦ መስኖ የጎርፍ መቀልበሻ መልሶ ግንባታ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
842 ለተለያዩ ትምህርትና ስልጠናዎች አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
843 የአርብቶ አደሩን ግንዛቤ ለማሳደግ የህዝብ ንቅናቄ መድረክ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
844 ምዕራብ አካባቢ ልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ምእራብ ኦሞ
845 የልማት ክፍተቶች መረጃ ማሰባሰብ፣ መተንተንና ጥቅም ላይ ማዋል ( ከ3 ዩኒቨርሲቲዎች ጋር) አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
846 የአቅም ግንባታ ሥራዎች፣ የማህበረሰብ ንቅናቄና ልምድ ልውውጥ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
847 ለፕሮጀክት ክትትልና ድጋፍ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ምእራብ ኦሞ
848 በተለዩ ክፍተቶች ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች (ምዕራብ አካባቢዎች) አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
849 በልዩ ድጋፍ FTC የአርብቶ እና የአርሶ አደሩ ትምህርት ስልጠና አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
850 በልዩ ድጋፍ ለተቋማት አቅም ግንባታ የግብአት ግዢ አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
851 ለት/ቤቶችና ለተቀቋማት የኮቪድ መከላከያ ግብአት አቅርቦት አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ክልላዊ
852 ኛንጋቶም ወረዳ አይፓ መስኖ ጥገና አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ደቡብ ኦሞ
853 የአስተዳደር ህንጻ ጥገና አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
854 የመምህራንነና የተማሪዎች ሽንት ቤት መያዣ ክፍያ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
855 የመማሪያ ክፍል ጥገና አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
856 የላብራቶሪ ግንባታ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
857 አ.መ.ት.ኮ የውስት ለውስጥ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
858 የግቢ ዙሪያ አጥር ስራ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
859 የመማሪያ ህንጻ G+3 ግንባታ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
860 ተሽከርከካሪ ግዝ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
861 ቅድመ መደበኛ ከፈፍለል ግንባታ አርባ ምንጭ መ/ት ኮሌጅ ጋሞ
862 የኦን ላየን ሴርትፊከት ህትምትና የብሮድ ባንድ ክፍያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ክልላዊ
863 መስረታዊ የፍጆታ ምርቶች ዋጋ ማረጋጋት ፕሮጀክት ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ክልላዊ
864 የሼማች ማኅበረሰብ የግብይት ስርዓት ማጠናከሪያ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ክልላዊ
865 የንግዱ ማህበረሰብ የማስፈፃም አቅም ማሳደግና የገበያ አጠቃላይ መረጃ ማደራጀትና ትስስር መፍጠር ፕሮጀክት ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ክልላዊ
866 የሳውላ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ጎፋ
867 የቦንጋ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ካፋ
868 የጉብሬ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ጉራጌ
869 የቡርጂ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ቡርጂ
870 የአንጋጫ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
871 የዋካ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ዳዉሮ
872 የሱርማ የቁም እንስሳት ግብይት ማዕከል ግንባታ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ምእራብ ኦሞ
873 የግብርና ምርቶች ጥራት አጠባበቅና የባለሙያወዎች ስልጠና ፕሮጀክት ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ክልላዊ
874 ለቀበሌ አደራጆች ባለሙያዎች የክረምንት ትምህርት ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
875 8ኛ የዓለም አቀፍ ህብረት ሥራ ቀን በክልል ደረጃ ለማክበር ፕሮጀክት ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
876 የገጠር ፋይናንስ ማሻሽያ ፕሮግራም በምዕራፍ 2 የ5ተኛ ዓመት ፕሮግራም የመንግስት ድርሻ ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
877 ለህብረት ስራ ማህበራት ቦርድ አመራሮችና ቁጥጥር ኮሚቴ አባላት በአዋጅ 985/2009 እና መጋዘን አያያዝ ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
878 ለህብረት ሥራ ማህራት ህግ ባለሙያዎች የአጭር ጊዜ ስልጠና ፕሮጀክት ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
879 በየደረጃ ላሉ ህብረት ሥራ ኦዲተሮች አጭር ጊዜ የተግባር ሥልጠና ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
880 አርባ ምንጭ የህብረት ሥራ ማህራት አትክልትና ፍራፍሬ ማቀነባበሪያና ማቆያ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
881 ቡታ ጅራ የህብረት ሥራ ማህራት አትክልትና ፍራፍሬ ማቀነባበሪያና ማቆያ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
882 ሀዋሳ/ቱላ/ የህብረት ሥራ ማህራት አትክልትና ፍራፍሬ ማቀነባበሪያና ማቆያ ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
883 ለህብረት ስራ ማህበራት ምርትና አገልግሎት ማስተዋወቂያ ባዛር፣ኤግዚብሽንና ስምፖዝየም ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ክልላዊ
884 ትራንስፖርት ሞደርናየይዜሽን ማቺንግ ፈንድ ፕሮክት ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
885 የተዘዋዋሪ ህትመት ፈንድ ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
886 የቢሮ ህንጻ ጥገና ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
887 የትራፊክ ሲስተም ሶፍትዌር ግንባታ ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
888 የመንገድ ደህንነት ክበባት ማቋቋሚያና ድጋፍ ማድረጊያ ፕሮጀከት ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
889 ዌብ ቤዝ ሞባይል የሚሰራ የአሽከርካሪዎች ደንብ መተላለፊያ የሚመዘግብ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
890 የመካከለኛ ትራንስፖርት መገልገያ ማስፋፊያ ጥናት ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
891 ሚዛን አማን መነሃርያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ቤንች ሸኮ
892 ተርጫ መነሃርያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ዳዉሮ
893 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ወላይታ ትራንስፖርት ቢሮ ወላይታ
894 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ጉራጌ ትራንስፖርት ቢሮ ጉራጌ
895 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ሀዲያ ትራንስፖርት ቢሮ ሀዲያ
896 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ጋሞ ትራንስፖርት ቢሮ ጋሞ
897 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ካፋ ትራንስፖርት ቢሮ ካፋ
898 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ጌዲኦ ትራንስፖርት ቢሮ ጌዲኦ
899 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ስልጤ ትራንስፖርት ቢሮ ስልጤ
900 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ከምባታ ጠምባሮ ትራንስፖርት ቢሮ ከምባታ ጠምባሮ
901 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ደቡብ ኦሞ ትራንስፖርት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
902 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ዳዉሮ ትራንስፖርት ቢሮ ዳዉሮ
903 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ቤንች ሸኮ ትራንስፖርት ቢሮ ቤንች ሸኮ
904 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ጎፋ ትራንስፖርት ቢሮ ጎፋ
905 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ሀላባ ትራንስፖርት ቢሮ ሀላባ
906 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ሸካ ትራንስፖርት ቢሮ ሸካ
907 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ምእራብ ኦሞ ትራንስፖርት ቢሮ ምእራብ ኦሞ
908 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ኮንሶ ትራንስፖርት ቢሮ ኮንሶ
909 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG አማሮ ትራንስፖርት ቢሮ አማሮ
910 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ደራሼ ትራንስፖርት ቢሮ ደራሼ
911 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ኮንታ ትራንስፖርት ቢሮ ኮንታ
912 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG የም ትራንስፖርት ቢሮ የም
913 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ባስኬቶ ትራንስፖርት ቢሮ ባስኬቶ
914 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG አሌ ትራንስፖርት ቢሮ አሌ
915 ለሁሉ አቀፍ ገጠር ተደራሽ መንገድ /SDG ቡርጂ ትራንስፖርት ቢሮ ቡርጂ
916 የቀበሌ ተደራሽ መንገድ ግንባታ ፕሮግራም ትራንስፖርት ቢሮ ክልላዊ
917 ወላይታ ሶዶ የጭነት ትራንስፖርት መነሀርያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ወላይታ
918 ወልቂጤ የጭነት ትራንስፖርት መነሀርያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ጉራጌ
919 ዲላ የጭነት ትራንስፖርት መናኻሪያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ጌዲኦ
920 ጂንካ የጭነት ትራንስፖርት መናኻሪያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ደቡብ ኦሞ
921 ቦንጋ የጭነት ትራንስፖርት መናኻሪያ ግንባታ ፕሮጀክት ትራንስፖርት ቢሮ ካፋ
922 ለትምህርት ስራዎች ከመገናኛ ብዙኃን የአየር ሰአት ግዥ ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
923 ማችንግ ፈንድ / ለተመድ ምገባ እና ኮዋሽ፣ ዋን ዋሽ/ ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
924 ዱለቴ 1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልሶ ግንባታ ትምህርት ቢሮ አሌ
925 ጭዳ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልሶ ግንባታ ትምህርት ቢሮ ኮንታ
926 ጐጀብ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መልሶ ግንባታ ትምህርት ቢሮ ጌዲኦ
927 ከሰርተፊኬት ወደ ዲፕሎማ እና ሁለተኛ ዲግሪ ስራ ላይ ስልጠና ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
928 ከ1ኛ-12ኛ፣ ለኦ ክፍ እና መስማት ለተሳናቸው መማሪያና ማስተማሪያ መጽሀፍት ዝግጅት፣ ትውውቅ፣ ህትመትና ስርጭት ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
929 በክልሉ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለኮቪድ መከላከያ መከላከያ ንጽህና መጠበቂያ እና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ግዥ ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
930 ለአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች የትምህርት መሳሪያዎች ግዠ ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
931 የ8ኛ ክፍል ማረሚያ ማሽን ተያያዠ የሆኑ ግዠዎች ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
932 ለመምህራን ር/መምህራን ሱፐር ቫይዘሮች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የፅሁፍ ምዘና ለመስጠት ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
933 የአስቸኳይ ጊዜ የትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
934 የመማሪያ ክፍል ግንባታ ትምህርት ቢሮ ክልላዊ
935 የቢሮ ግንባታ መያዣ ቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
936 የስልጠና ወርክሾፕ ጥገና ቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
937 የአሰልጣኞች ስልጠና ቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
938 ዲጅታል ላይብረሪ ማደራጃ ቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
939 የእንጨት ወርክሾፕ ማሽነሪ ግዥ ቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
940 ዓለም አቀፍ ሴርቲፋይድ ዌልደር ስልጠና ቴክክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
941 ባለ 2 ፎቅ የመማሪያ ክፍል ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀዲያ
942 የአግሮ ፕሮሰሲንግ ወርክሾ ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀዲያ
943 የስልጠና ማሽነሪዎች ግዢ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀዲያ
944 የኮንስትራክሽን ላብራቶሪ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀዲያ
945 የማኑፋክቸሪንግ ወርክሾፕ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀዲያ
946 የስልጠና መሳሪያ ግዢ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጋሞ
947 G+3 የተማሪዎች ማደሪያ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጋሞ
948 የአስተዳደር ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጋሞ
949 ለዲግሪ ተማሪዎች የቤት ኪራይ ድጋፍ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጋሞ
950 ቋሚ የማሰልጠኛ ማሽነሪዎችና መሳሪያዎች ግዢ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
951 የነባር ህንጻዎችነና G+2 የመማሪያ ክፍል እድሳት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
952 የሌዘር ወርክ ሾፕ ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
953 G+2 ባለ 24 የመማሪያ ክፍል ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
954 የአግሮ ፕሮሰሲንግ ወርክሾፕ ግንባታ ፕሮጅክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
955 የአስተዳደር ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ከምባታ ጠምባሮ
956 የተለያዩ የስልጠና መሳሪያዎች ግዥ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ከምባታ ጠምባሮ
957 ግንባታው ለተጠናቀቀው የመማሪያ ህንጻ የተማሪዎች ወንበር ግዢ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ከምባታ ጠምባሮ
958 የኮንስትራክሽን ስልጠና ወርክ ሾፕ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ስልጤ
959 የነባር ህንጻዎች ጥገናና እድሳት ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ስልጤ
960 ቋሚ የስልጠና ማሽነሪዎችና መሳሪያዎች ግዢ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ስልጤ
961 የመማሪያ ክፍሎች ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ስልጤ
962 የአውቶ ሞቲቭ ሙያ ማሰልጠኛ ወርክ ሾፕ ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ስልጤ
963 የብረታ ብረት ወርክ ሾፕ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
964 የመብራት ዝርጋታ ስልጠና የሚሰጥበት ወርክ ሾፕ ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
965 የተሸከርካሪ ግዥ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
966 ባለ 4 ክፍሎች የመማሪያ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጉራጌ
967 አውቶ መካኒካል ወርከ ሾፕ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ወላይታ
968 መጸዳጃ ቤት ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ወላይታ
969 የሥልጠና እቃ ግዥ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ወላይታ
970 የመኪና ግዥ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ወላይታ
971 አግሮ ፕሮሰሲነንግ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጎፋ
972 የኮሌጁ የአጥር ግንባታ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ካፋ
973 ባለ ሁለት ፎቅ አግሮ ፕሮሰሲንግ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጌዲኦ
974 አዲስ ለተሰራው አዳራሽ ወንበር ግዥ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጌዲኦ
975 የተሸከርካሪ ግዥ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ጌዲኦ
976 የቴክኒክና ሙያ የሳተላይት ስልጠና መስጫ ማዕከል ወርክ ሾፕ ግንባታ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀላባ
977 የአዳራሽ ወንበሮች ግዢ ፕሮጀክት ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆች ሀላባ
978 ሽንት ቤት ግንባታ ቦንጋ መ/ት ኮሌጅ ካፋ
979 የአስተዳደር ህንጻ ቁሳቁስ መግዣ ቦንጋ መ/ት ኮሌጅ ካፋ
980 የሪቴንሽን ክፍያ ቦንጋ መ/ት ኮሌጅ ካፋ
981 የአስተዳደር ህንፃ ግንባታ ቦንጋ መ/ት ኮሌጅ ካፋ
982 የመኪና ግዥ ቦንጋ መ/ት ኮሌጅ ካፋ
983 የተማሪዎች መረጃ ማደራጃ ማዕከል ሥራ ቦንጋ መ/ት ኮሌጅ ካፋ
984 ለአዉደ ጥናት /ለመምህራን፤ለወጣቶችና ለሴቶች/ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ክልላዊ
985 የሕገ-መንግሥትና ፌደራሊዝም ግንዛቤ መፍጠር በሬዲዮ ማስተላለፍ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ክልላዊ
986 የብሔረሰቦች የጋራ እሴቶች ከማጎልበትና በብዝሃነትና በዲሞክራሲያዊ አንድነት በሚል በቴለቪዥን ማስተላለፍ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ክልላዊ
987 ለሰላምና መቻቻል እሴት ግንባታ ፕሮግራም በኤፍ ኤም ሬዲዮ ማስተላለፍ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ክልላዊ
988 የብ/ብ/ ባህል ታሪክና ቋንቋ የአርትኦትና ህትምት ሥራ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
989 በባህላዊ ዕደ ጥበብ ወጣቶችና ሴቶችን በሥራ ዕድል ተጠቃሚ ማድረግ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
990 በመጥፋት ላይ ያሉ እና አነስተኛ ተናጋሪ ያላቸው ቋንቋዎች ባህላዊ መዝገበ ቃላት ሰነድ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
991 የኪነ ጥበብ ስራዎች ልማት ዝግጅትና አቅርቦት የውስጥ አደረጃጀት ቁሳቁስ ማሟያ የአቅም ግንባታ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
992 የባህል አውደ ርዕይ ዝግጀት ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
993 የብሔራዊ (የቦንጋ/ ቡና ሙዚየምና የሌሎች ሙዝየሞችና ኤግዚቪሽን ማደራጀት እና ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
994 የባህል ኢንዱስትሪ ምርቶች እና የባህላዊ አምራቾች ደረጃ እና ብቃት ማሳደግና ማበረታቻ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
995 የብ/ብየባህልና ቅርስ ሀብቶችን ቤተመንግስት ውስጥ በቁሳቁስ ማደራጀትና ማቋቋሚያ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
996 የመስህብ አካባቢ ሕብረተሰብ ልማት ኘሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
997 አርባ ምንጭ አዞ ራንች ልማት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋሞ
998 በጨበራ ጩርጩራ ብ/ፓርክ ሥርዓተ አያያዝ ዕቅድ ማስፈጻሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኮንታ
999 በብሔራዊ ፓርኮች አካባቢ መሰረተ ልማት አውታሮች/የመንገድ ጥገና እድሳት/ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1000 የቱሪስት ማረፊያ ቤቶች ግንባታ ፕሮጅክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኮንታ
1001 መስህብ አካባቢ ህብረተሰብና ባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮጀከት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1002 የፓርክ ጥበቃ ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1003 የዓለም ቱሪዝም ቀን በዓል አከባበር ማስፈፀሚያ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1004 ባህልና ቱሪዝም ሀብቶችን ኤሌትሮኒክተትሮስ ሚዲያ ማስተዋወቅ ፕሮጀከት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1005 የአለምና ሀገር አቀፍ የቱሪዝም ኤግዝቢሽንና የባህል ፌስትቫል ዝገግጅት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1006 የብ/ፓርኮች የወሰን ማሳያ ማካለል ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ክልላዊ
1007 የንፁህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ግንባታና የመስመር ዝርጋታ ፕሮጀክት ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ደቡብ ኦሞ
1008 የባለስልጠኑ የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1009 የተሻሻለ የቡና ዘር አቅርቦት ፕሮጄክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1010 የቡና ዘር ማከማቻ ቀዝቃዛ መጋዝን ግንባታ ፕሮጄክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1011 የቡና ምርታማነት ማሻሻያ ስልጠና ፕሮጄክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1012 ለምርጥ የቡና ችግኝ ብዜት የሚውል ፖሊቲዩብ አቅርቦት ፕሮጄክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1013 የቅመማ ቅመም ሰብሎች አመራረት፣ የምርት አሰባሰብ፣ አዘገጃጀት፣ ድህረ-ምርት አያያዝ የክህሎት ስልጠና ፕሮጄክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1014 ለቁንዶ በርበሬ ችግኝ ዝግጅትና ግብአት ግዥ ማስቀጠያ ፕሮጄክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1015 የዝንጅብል ዘር አቅርቦት ፕሮጀክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1016 የስጋ መጥበሻ ቅመማ ቅመም ችግኝ ብዜት እና ግብአት ግዢ ማስቀጠያ ፕሮጀክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1017 የበቡና ጥራት ላሻሻል የሚያስፈልጉ ግብአቶች ማሟያ ፕሮጀክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1018 የህገወጥ ቡና ዝውውር ለመግታት የግብረ ሀይል የምክክር መድረክ ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1019 የዝንጅብል እርድ የበርበሬና ኮረሪማ ምርቶችን ፈጠራ ፕሮጀክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1020 የደረቅ ቡና ማበጠርያ ፣ ለታጠበ ቡና እንዱስትሪ ሀላፊዎች የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን ክልላዊ
1021 ገግነንባታዎች እየተጠናቀቀ የሚገኙ የስፖርት ማበልፀግያ ማዕከላት የስው ሀብት የውሰጥ ዕቃ ማሟያ ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1022 ስፖርት ማህበራትና ፌዴሬሽኖች ድጋፍ ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1023 ቤንች ሸኮ የስፖርት ማበልጸጊያ ማዕከላት ግንባታ ስፖርት ኮሚሽን ቤንች ሸኮ
1024 ደቡብ ኦሞ የስፖርት ማበልጸጊያ ማዕከላት ግንባታ ስፖርት ኮሚሽን ደቡብ ኦሞ
1025 መላ ክልልና ሀገር አቀፍ መላ ሴቶች ውድድር ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1026 ደቡብ ኦሞ አትሌት ማዕከል ስፖርት ኮሚሽን ደቡብ ኦሞ
1027 ለክልልና ሀገር አቀፍ ማካሔጃና መስፈጸሚያ ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1028 ስፖርት ባለሙያዎች ና አማተርች አቅም ግንባታ ሥለጠና ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1029 ባህላዊ ስፖርት ውድድር ማካሄጃ ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1030 መላ ደቡብ ጨዋታና መላ ኢትዮጰያ ጨዋታ ውድድር ማካሄጃ ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1031 ኢትዩፒያ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፕዮና ማካሄጃ ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1032 ታዳጊ ምዘና ውድድር ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1033 ታዳጊ ወጣቶች ስፖርት ሥልጠና ስፖርት ኮሚሽን ክልላዊ
1034 የሴቶችን ልማት ለዉጥ ፓጅን በማህበረ-ሰብ ማስረ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1035 በሴቶች መብቶች ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1036 በክልሉ ውስጥ ያሉ ሴክተር መ/ቤቶች እስከታችኛው መዋቅር ግምገማና ደረጃ መለየት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1037 በክልሉ ውስጥ ያሉ ከፍተኛ አመራሮችን ስልጠና መስጠት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1038 የሴቶች ጊዜና ጉልበት ቆጣቢ ቴክኖሎጂ ማስፋፋት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1039 የሴቶች ልማት ቡድን መደገፍና ማጠናከር ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1040 ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሴቶች የገቢ ማስገኛ ስልጠና መስጠት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1041 ማርች 8 ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1042 በጎጂ ልማዳዊ ድርገግቶች ማህበረሰብ ዉይይት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1043 ዘላቂና የተቀናጀ ማህበረሰብ አቀፍ የህፃናት ድጋፍና ክብካቤ ማስፋፋት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1044 ተጋላጭ ሀፃነናት ለመቀነስ ዘላቂነት ማሀበረሰብ አቀፍ ድጋፍና እንክብካቤ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1045 ለክልል መ/ቤተቶች ሀፀፃናት መዋያ ድጋፍ ማድረግ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1046 ፀፃናት መረጃ ሥርዓት ዘርጋታ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1047 የጎዳና ህፃናት ማንሳትና ተሀድሶ ሥልጠና ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1048 የወጣቶች ሰናይ ስብዕና ና በሚጎዱ መጤ ባህሎች ላይ የህዝብ ንቅናቄ ፕሮጀክት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1049 የስራ አጥ ወጣቶች ወደ ተለያዪ ስራ መስኮች ማሰማራት ፕሮጀክት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1050 የወጣቶችን መልካም ስብዕና መገንቢያ የወጣት ተኮር ማህበራዊ ተቋማትና አገልግሎት ማስፋፊያ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1051 የወጣቶችን አደረጃጀት ማጠናከር ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1052 የወጣቶች ንቅናቄ መፍጠሪያ ፕሮጀክት ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1053 የኢኮቴ ባለሙያዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1054 የመንግስት ኔትወርክ አዉቶሜሽን ዝርጋታ ፕሮጀክት ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1055 የክልላዊ ዳታ ማዕከልን በግብዓት የማጠናከር አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል የተዘጋጀ ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1056 ክልላዊ የስልጠናና የኢኮቴ መሳሪያዎች ጥገናና ዕድሳት ማዕከላትን ማጠናከሪያ ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1057 የዞንና የልዩ ወረዳዎች የኢኮቴ መሳ/ጥገናና ክህሎት ስልጠና ማዕከላት ማቋቋሚያ ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1058 የኤሌክትሮኒክ አገልግሎት ሲስተምና ፕላትፎርም የማላመድ ፕሮጀክት ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1059 የወረዳኔት ማዕከላትን ማቋቋምና ክላዉድ ቭድዮ ኮንፍራንስ ማስፋፊያ ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1060 የማህበረሰብ መረጃ ማዕከላትን ማቋቋምና ማጠናከር ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1061 የተማከለ የወረዳኔት ክፍያ ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1062 የሳይንስ ቴክኖሎጂ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1063 ኤግዚብሸን ባዛርና የፈጠራ ስራ ውድድር ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1064 የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበባት ድጋፍና አደረጃጀት ሳይንስና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ክልላዊ
1065 ለፀጥታ ስራ አጋዥ ለሚሆኑ ባለድርሻና ፈፃሚ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1066 ለሚቋቋም ኮማንድ ፖስት ግንዛቤ መፍጠርያ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1067 ከአጎራባች ክልልሎች ጋር ህዝብ ለህዝብ ትስስር ማጠናከሪያ ፕሮጀክት ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1068 በኦሞ ተፋሰስና አ/አደር አካባቢዎች ለሚነሱ ግጭቶች መፍቻ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1069 የግጭት መንስኤ ችግሮችን በጥናትና በዘላቂነት መፍቻ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1070 በሃይማኖት ነክ ጉዳዮች የብዝሃነት የአብሮነት እሴት ማጎልበቻ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1071 በሴርኩራሊዝም ጽንሰ ሃሳብና በሃማኖት ነክ መልካም አስተዳደር ዙሪያ ለባለድርሻና ለህዝብ ክንፍ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ክልላዊ
1072 ታላቁ የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1073 የቤተ-መንግስት ግንባታ ቀሪ ክፍያ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1074 የዲያስፖራ ውይይት መድረክ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1075 የአዲሱ በቴ-መንግስት ደረቅ መፀዳጃ ቤት ግንባታ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1076 የአዲሱ በቴ-መንግስት የብሮድ ባንድ መስመር ዝርጋታ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1077 የሀብት ማሣወቅና ምዝገባ ሕትመት ሥነ ምግባር ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክልላዊ
1078 የአሰራር ስርዓት ጥናት ኘሮጀክት ሥነ ምግባር ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክልላዊ
1079 ትምህርትና ስልጠና ሥነ ምግባር ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክልላዊ
1080 የጋራ መድረኮች ዝግጅት ሥነ ምግባር ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክልላዊ
1081 የሚዲያ ትምህርት ስርጭት ሥነ ምግባር ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ክልላዊ
1082 ህገወጥ የሰዎች ዝውውር መከላከል ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1083 ሥራ አጥ ዜጐች በተቀጣሪ ድርጅቶች ማሰልጠን ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1084 የወቅት ሠራተኞች የቁጠባ ባህል ማሳደግ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1085 ከስደት ተመላሽ መደገፍና ማቋቋም ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1086 የአካል ጉዳተኞች የገቢ ማስገኛ ኘሮጀክት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1087 የአካል ጉዳተች የአካል ድጋፍ መሣሪያዎችን ማቅረብ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1088 የጎዳና ተዳዳሪና ሴተኛ አዳሪዎች ገቢ ማስገኛ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1089 ማህበራዊ ካሽ ትራንስፈር ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1090 የአረጋውያን ገቢ ማስገኛ ኘሮጀክት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1091 ማህበረሰብ ድጋፍና ክብካቤ ጥምረት ማጠናከሪያ ኘሮጀክት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1092 ሚዛን አማን ተሀድሶ ማዕከል ግንባታ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1093 የድራሜ የአካል ጉዳተኞች ተሀድሶ ክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል ግንባታ ኘሮጀክት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1094 የጉዳና ተዳዳሪነት መንስኤና መፍትሔ ጥናት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1095 የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1096 በሥራ ቦታዎች አደጋ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1097 አ/ም ተ/ማ ቢሮና ዊልቸር ማምረቻ ወርክ ሾኘ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ኘሮጀክት ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1098 ለአካል ጉዳተኞች የውስጥ ለውስጥ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1099 የዉልቸር ማምረቻ ማሽኖችና መለዋወጫ ሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ ክልላዊ
1100 የባለድርሻ አካላት ውይይት ሚሊሽያ ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1101 የባለድርሻ አካላት ውይይት ሚሊሽያ ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1102 የባለድርሻ አካላት ውይይት ሚሊሽያ ጽህፈት ቤት ክልላዊ
1103 የሀገር ዉስጥ ሥልጠና መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ክልላዊ
1104 የአየር ሰዓት ኮንትራት ክፊያ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ክልላዊ
1105 ካሜራ ግዥ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ክልላዊ
1106 ሰርቨርና ኤሌክትሮኒክስ ግዥ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ክልላዊ
1107 ነዳጅ፣ጎማ ባትሪና ኢንሹራንስ ግዢ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1108 ሎቤድ ቀሪ ከፍያ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1109 ሥልጠና መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1110 ገ/መኪና ግዢ ቀሪ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1111 ኔትዎርክ ዝርጋታ መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1112 መንገድ ሃብት አስተዳደር መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1113 ቀፎና ለሜጃ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1114 ጋቢሳ ጎበና ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1115 ሌራ ፉንጃ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1116 ፎንቆ አገላ /የዋሬ ና ማንኩሬ/መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1117 አርኪ ፖኢ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1118 ሻማማሪ ሎጶት አንቢ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1119 ጉስባጃይ ድንቁላ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1120 ሶሎ (ቶቶ ባዴሳ) መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1121 ወጀባቴ ቀበስ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1122 አመያ 01 ኦፋ ሸቴራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1123 ኩጃ ጉራፈርዳ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1124 ጨፈቻ (አመያ ካካ ) መንገድ እና ድልድይ ግንባታ (sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1125 አባ አሬሪ ማንጣ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1126 ቱም ኮካ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1127 ሚቶ ሳሶ ቆሻሜ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1128 ሞርካ ጨቤ ጮሾ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1129 አቤሎ ካኦ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1130 ሰገን (ሰገን ሶያማ) መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1131 ዳጉሳ ሜዳ ታማጁር መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1132 እንደኬል ዲዙ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1133 ሳላ ድልድይ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1134 ሸኮ ኢታቃ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1135 ጊምቢቹ ጁከራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1136 ቡታጅራ መርሲ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1137 ሠገን ካራት መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1138 ሠላምበር ዛዳ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1139 ሠላም በር ሾጮራ ድልድይ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1140 ዱጉና ፋንጎ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1141 ሃላሌ ሼላ ደሜ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1142 ቀይሃ ወርጣ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1143 በሌሳ ከቤቾ ቦኖሻ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1144 ኡባ ጲዚጌ ባይናኔ ዮጫ ሳውላ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1145 ወራበት ቶዴ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1146 ዳጤ ወዚር ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1147 ሁምቦ ሆቢቻ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጅክት መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1148 ሰገን ህዝቦች ጥገና ማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1149 ገረሴ አልጎዴ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1150 ጂንካ ጥገና ማእከል ግንበታ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1151 ሚዛን ከተማ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1152 ደነባ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1153 አካሙጃ ወላማ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1154 ላቦራቶሪ መልሶ ማደራጀት መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1155 ቦንኮ ዳዳቶ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1156 የቢሮ አዳራሽና ካፊተሪያ ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ፐሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1157 የመንገድ እና ድልድይ ግንባታ ቁጥጥር መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1158 ኪንቾ አሊ ደ/ጸሃይ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1159 ማኔ አምባ ቡላ ወቻማ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1160 ሃይሴ ህርቆ ጃማያ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1161 ሰኔ ቁጫ አልፋ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1162 ዳዳ ጋሃ ጋዳ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1163 ማዝ መስከረም ፍሬ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1164 ሼቤንች ባይካቡራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1165 ሃና መንደር አማኑኤል መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1166 ኩካ ካሚና መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1167 ሆመቾ ሃሌሎቾ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1168 አጋሬ ከርቤድ መ ቃና ድልድይ ጥናትና ዲዛይን(ሐመር ወረዳ) መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1169 ካንጋቲን ሸንኮራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1170 ገሊላ ጎዛ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1171 ጋዘር ወሰተ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1172 ዳኖ አይኩሬ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1173 ቶቃ ሸፍሌ ጉዱባ ዳይኬታ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1174 ጂጆላ መዳይኔ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1175 ኩናሳ ፑላሳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1176 ቀቡል ቋንጤ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1177 ሚቄ ኢነር ቆላ እንደጋኝ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1178 ኮይሻ ኦሽካ ዴንቻ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1179 ኢሠራ ዴሳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1180 ዱጋ አንገላ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1181 አንገላ ኡፊት ጋሙጃ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1182 ጉስባጃይ ሰኮሩመንገድ ላይ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1183 ዲጉንችሬ እስኩት መንገድ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1184 ማጋ (አመያ ካካ) መንገድ እና ድልድይ ግንባታ (sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1185 ካካ ሜጫ መንገድ ላይ 3 ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1186 ጂንካ ሊሙ ገንቶ መንገድፉልክ እና አሽከር ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1187 የትነበርሽ በርካ ቶልታ አበነች ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1188 ሃና መንደር አማኑኤል ኢንቨስትመንት ሳላ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1189 ቤቾ (ሰገን ሶያማ) መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1190 ላስካ ቡና ቦሳ ሻንካ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1191 ፉላሳ መሳፍ አዳቾ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1192 ዋለሜ ( በዴሳ ቶቶ)መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1193 ሸረቅ ብላቴ አቡካ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1194 ቦንጋ አዲዮ ካካ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1195 ናዳ ጫራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1196 ኡዳዲሽ ጮጫ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1197 ኬንቾ ሃሪ ደ/ጸሐይ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1198 ቡዱቅሳ ረሳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1199 ጅማ ወለኔ ከንቱዋት ዘቢደር መንገድ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1200 ቡኑባሳ ዳዊት ኢንቨስትመንት መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ባስኬቶ
1201 ሰላበር ዛዳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1202 ቶዣ ዘቤ ደራራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1203 የትነበርሽ በርካ ቶልታ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1204 ወደቃ ቀቱቻ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1205 ቦርቀማ ሞቸያ ባድገበያ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1206 ባይበካ ሞጋ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1207 አንድራቻ ጋዬ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1208 ሸዋቤን ማዝ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1209 ጋረቤ ቃንቆ ዘሬዳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1210 ጨታ አመሽ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1211 ግዝመሬት አይበሬ ሳንቃ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1212 ፈተፋ አካኮ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1213 ሙሉዳ ዘልደማ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1214 ቡለቃቡል መገንጠያ ሻሎ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1215 መጌራ ሄላ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1216 ቦሳ ቦላ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1217 ዶክመሻ ወጋጌሳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1218 ደልቤና ጋቶ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደራሼ
1219 ኮልሜ አባያ ከቴ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1220 ሽሽር አይዳመር መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1221 ወልደሃኔ ሾታ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1222 ቦካ ማልጋ ማንጣ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1223 አንጋላ አጃ ጋራዳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1224 አልጎዴ ኮሌ ዛሌ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1225 ቡታጅራ ጎፈር መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1226 ጉሞሮ ሙጎ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1227 እመዣር ዱና ሌራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1228 ሾኔ ዋዳ ሺንሺቾ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1229 ሀላባ ሩጲ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሀላባ
1230 ወልቂጤ ጣመስ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1231 ባድገበያ አረቅጥ አበሱሻ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1232 ጭሪ ቡዲ ቀሺ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1233 ቱሪ ቀረዎ ገዞ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1234 ጌጫ ባስካዲር መነገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1235 አኛናነጋራ ትርሆኝ መነገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1236 አደይ አበባ ጋቺት መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1237 አባሎኳ ዴሬሌሌ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1238 ሻሎ ሥራ ሂወት መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1239 ሆላገባ ጎርጣንቾ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ሀላባ
1240 ገረሴ አልጎዴ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1241 ሸፍቴ ካላማሎ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1242 ሞርካ ጨቤ ጮሾ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1243 በቱም ኮካ መንገድ ላይ ቱምና ኮካ ወንዝ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1244 እንደኬል ዲዙ መንገድ ላይ የዳማ ወንዝ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1245 በሸካ ኢተቃ መንገድ ላይ ወንጃ ወንዝ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1246 ቱልጊት ካሪ ሞጋ መንገድ ላይ ቱልጊት ወንዝ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1247 ኦሞገር አፍጥር መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1248 ቱራ ኮባ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1249 ሌራ ጌጃ ሞርሲጦ መንገድ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1250 ሸሞ መቴሎ ኤዞ ሃታ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን የም
1251 አውራዳ ሸቲዮ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1252 ካካ ሜጫ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1253 መዳይኔ አይኩሬ ኢቴቴ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1254 ሃና መንደር አማኑኤል ኢንቨስት ሳላ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1255 ይርጋጨፌ ሃሩ ወራቤ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1256 አዲስ ቆፌ ይርጋጨፌ ወጊዳ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1257 ፉላሳ መሳፌ /በዘና ማለቼ አንጉስ አደች ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1258 በሸተርያ በፍልውሃ ጊዜ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1259 ሸረር ጊዮርጊስ ሶዶ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1260 ኦዳ ሼዳ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1261 ሹኒት ደጋኬላ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1262 ዋቤ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1263 ገዳም የሃ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1264 በቱልጊታ ካሪ ሞጋ መንገድ ላይ የቱልጊት ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1265 ዋስገበታ መንገድ ላይ ፓኬጅ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1266 በማሬ አቡና መንገድ ላይ አንድ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1267 በሁምቦ ሆቢቻ መንገድ ላይ ፓኬጅ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1268 በሌ ቦምቤ ፓኬጅ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1269 ሁምቦ ጋሱባ ፓኬጅ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1270 ፈዴ ወሸሮ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1271 ሰንገጢ ጩርጩራ መንገድ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1272 በተርጫ ጎጀብ መንገድ ላይ ዋጋያ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1273 ቦባ ጫሬ መንገድ ላይ የጨፈቻ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1274 በሰንገጢ ጩርጩራ መንገድ ላይ ዲማ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1275 በቦንጋ አዲያ መንገድ ላይ አዲዮ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1276 በአመያ ካካ መንገድ ላይ ሸኮላ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1277 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 10+980 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1278 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 28+335 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1279 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 29+906 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1280 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 31+485 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1281 ቀዲዳ ጉባና አንጋጫ መንገድ ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1282 ፓኬጅ 1 ጎሆና ሻፍ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1283 ፓኬጅ 2 ሚጣ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1284 ፓኬጅ 3 ዘንት ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1285 ፓኬጅ 4 አጉ፣ ሾንጋ እና በርግ 1 ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1286 ፓኬጅ 5 በርግ 2 ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1287 ፓኬጅ 7 ኪቢሽ 1 እና 22 ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1288 ፓኬጅ 8 ክኒ፣በርታና ጎጀብ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1289 ፓኬጅ 9 ሃውሻ፣ከሳብና ደልቤና ወንዝ ድልድይ መያዣ ክፍያ መንገድ ልማት ባስልጣን ደራሼ
1290 መንሳ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1291 ኡሜ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1292 ጌጫና ጉንጅ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1293 ተርጫ ዲስትሪክት ጽ/ቤት ጥገና መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1294 ሞርሲጦ ኦሞጮራ ቸቾ ፓኬጅ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1295 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 33+200 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1296 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 53+280 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1297 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 55+820 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1298 በትፋቴ ሻሮ መንገድ ላይ በስቴሽን 83+460 መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1299 ሀላባሩፒ መንገድ ላይ ዋንጃ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ሀላባ
1300 በሸኖ መንገድ ላይ ሌጋሞና ፋጫ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(sdg) መንገድ ልማት ባስልጣን ሀላባ
1301 ሌማሴ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1302 ካካ ሜጫ መንገድ ላይ ጥምር መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1303 ባይኔ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1304 በጂንካ ሊሙ ገንቶ መንገድ ላይ ፋልክና አሽከር መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1305 አመያ ካካ መንገድ ላይ ኮቾ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1306 ወጂ እና ለሙ ሻሻ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1307 ጌሻ ኮካ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1308 ቱም ሃሮ ድልድይ ጥናትና ዲዛይን መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1309 ገሊላ ጎዛ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1310 ጂንካ ሌሞ ገንቶ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1311 ጋዘር ወሰት መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1312 የትነበርሽ በርካ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1313 ካንጋቲን ሸንኮራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1314 ዴሬሌሌ አባሎኳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1315 ሽሽር አይዳመር መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1316 ዋጴ ቦሌሎ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ባስኬቶ
1317 አብነት መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀከት(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1318 ሃና መንደር አማኑኤል ኢንቨስትመንት መንገድ ልማት ባስልጣን ደቡብ ኦሞ
1319 ቡኒ ባዳ ዳዊት ኢንቨስትመንት መንገድ መንገድ ልማት ባስልጣን ባስኬቶ
1320 ሰገን ሶያማ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ቡርጂ
1321 ሰገን ትፋቴ ቁ 2 መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1322 ሰገን ካራት መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1323 ጂጆላ መዳይኔ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1324 ገረሴ አልጎዴ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1325 ኬንቾ ሃሪ ደ/ጸሐይ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1326 ሠላም በር ዛዳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1327 ቶዣ ዥቤ ወርጭ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1328 ሸፍቴ ካላማላ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1329 ከርፋ ኬላ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ቡርጂ
1330 ኮሌ ዛሌ ገዘሶ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1331 ዛዳ ዉሎ ኮሬ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1332 መዳይኔ ኢቴቴ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1333 ቦሳ ቦላ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1334 ሞርካ ጨቤ ሾሻ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1335 ካምባ ጋርዳ ማርጣ መንገድ ላይ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ክልላዊ
1336 ሰገን ካራት ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንሶ
1337 ሠላምበር ዛዳ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1338 በርዛ ሻቻ ጎርዛ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1339 ሁምቦ ሆቢቻ በዴሳ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1340 ጋሱባ ሁምቦ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1341 በሌ ቦምቤ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1342 ቡልቂ አንካነ ዙዛ መንገድ ሥራ ፕሮጀከት መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1343 ኩናሳ ፑላሳ ጉሩሞ ካይሻ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1344 በሌ በቅሎ ሰኞ አረካ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1345 ሶዶ ጉልጉላ ሆቢቻ አባያ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1346 ጋሱባ ሃላሌ ደረጃ ማሻሻል መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1347 ሁምቦ ሆቢቻ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1348 ጋርቤ ቃንቆ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ወላይታ
1349 ቱሪ ቀረዎ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1350 ሰንገጢ ጩርጩራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1351 ኦሽካ አጋሬ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1352 ኩታ ባኬሳዳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1353 ኮይሻ ኦሽካ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1354 ኢሠራ ዲሳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1355 ዱጋ አንገላ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1356 ቡባ ጫሬ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1357 አመያ 01 ኦፋ ሸተራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ኮንታ
1358 አባ አሬሪ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1359 ከጪ ዳካ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1360 ዱጋ አንገላ ጪሌ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1361 ዱጋ አንገላ ፋንታ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1362 ቦካ ማልጋ ማንታ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1363 አንገላ አጃ ጋራዳ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1364 ወልደሃኔ ሾታ ኦሞ ወንዝ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ዳዉሮ
1365 ቦንደና ገደሎ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1366 ዱርጊ ጋኤቻ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1367 ፑላሳ ኩዮአ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1368 ሾኔ ዋዳ ሺንሺቾ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1369 ቀዲዳ ጉባና አንጋጫ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1370 ፉላሳ ኩዮአ መሳፍ ንገድ ላይ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1371 አንሻ ማዞሪያ ብሸኖ 2 መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀላባ
1372 ሀላባሩጲ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሀላባ
1373 በሌሳ ከቤቾ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1374 ሆመቾ ሀሌልቾ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1375 ሃይሴ ህርቆ ጃማያ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1376 ማሬ አቡና ጃጁራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1377 ሞርሲጦ አሞጮራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1378 ሙሉዳ ዘልዳማ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ከምባታ ጠምባሮ
1379 ሹርሙ ማርቤለ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1380 ሶሮጎጎ ዋገበታ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1381 ሆሳና ዋስገበታ ሆመቾ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1382 ዋስገበታ አምቦሮ ሆመቾ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1383 ፎንቆ አገላ አጫሞ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1384 ሌራ ጌጃ ሞርሲጦ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1385 ዋስገበታ አመቾ ሻውጊታ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1386 ማሬ ኣቡና ጃጁራ ማሴ ወንግራም ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1387 ጊምቢቾ ጁከራ ጋሞና ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1388 ሃይሴ ህርቆ ጃማያ ሾሼ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1389 ሞርሲጦ ኦሞጮራ ወጃንጄቾ ንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1390 ጊምቢቾ ዲኮራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1391 ሌራ ፉንጃ መንገድ ልማት ባስልጣን ሀዲያ
1392 ዳሎቻ ሂቦት ቲሮራ አርጩማ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1393 ቋቁቶ መናኸሪያ ጦራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1394 ሚቶ ሳሶ ቆሻሜ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1395 ዳጤ ወዚር ሃርዲጀ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1396 ወራቢት ቶዴ ሻሜቶ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1397 አዶ አልቾ ት/ቤት አሳስ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1398 እመዝር ዱና ሌራ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1399 ጉሞሮ ሙጎ መንገድ ልማት ባስልጣን ስልጤ
1400 ቡታጅራ ጎፈር መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1401 የደሜ ጠረቅ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1402 ወደቃ ቀጡቻ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1403 ጉንችሬ አውቃቅር መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1404 ሸሞ መጠሎ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1405 ጉስባጃይ ድንቁላ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1406 ጎጋ አንዝሬ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1407 ኦሞገራ አፍጥር መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1408 ወልቂጤ ጣመስ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1409 ባድገበያ አረቅጥ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1410 ቀቡል ቋንጤ ደረጃ ማሻሻል መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1411 ጅማ ወለኔ ዘቢደር መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1412 ሳጃ አሼ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን የም
1413 ኦሞገር አፍጥር ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1414 ጉንችሬ አውቃቅር ወንዝ እንስሄራም መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1415 ኢናንጋራ ተርሆኘ ጉንችሬ ማዞሪያ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1416 ጉስባጃይ ጎምበና ድልድይ (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1417 ዘከር ድልድይ(SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1418 አሞገር ጤቆድልድይ መንገድ ልማት ባስልጣን ጉራጌ
1419 ሳጃ አሽ ዛቤ 2 /አይኮ / ድልድይ መንገድ ልማት ባስልጣን የም
1420 ሸሞ ሜታሎ ኦዞአ ድልድይ መንገድ ልማት ባስልጣን የም
1421 ሸሞ ሜታሎ ጋይኑ- ድልድይ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1422 ጭሪ ቡዲ ቀሺ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1423 ጨታ አመሽ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1424 ሹኒት ደጋ ኬላ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1425 ሞዲዮ ጎምቦራ የቻ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1426 ኦዳ ሼዳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1427 ሜራ ከሊሻ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1428 ካካ ሜጫ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1429 አውራዳ ሸትዮ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1430 ኡዳዲሽ ጮጫ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1431 ናዳ ጫራ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1432 መጌራ ሄላ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1433 ካካ አመያ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጋሞ
1434 ቦንጋ አዲያ ካካ ደረጃ ማሻሻል ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1435 ቢጣ ዳካ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1436 ካካ አመያ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1437 ፈዴ የሸሮ የቻ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1438 ቱራ ኮካ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1439 ገዳም የሃ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1440 ሰንተሪያ ቱራ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1441 ቡልካቡልክ መገንጠያ ሻሎ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1442 ገጫ ባስካ ዲር መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1443 ማልጋዋ ዘንባባ መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1444 ሻሎ ስራ ህይወት መንገድ ልማት ባስልጣን ካፋ
1445 ቡራይ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀከት መንገድ ልማት ባስልጣን ቤንች ሸኮ
1446 አንድራቻ ሸኪቤዶ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1447 ኩጃ ጉራፈርዳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1448 ደገሌ ቀሬና መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1449 ዲማ ኪቢሽ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1450 ፈተፋ አካኮ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1451 ገራበርዳ ኮካ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1452 ኩካ ካሚና መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1453 ማዝ መስከረም ፍሬ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1454 አንድራቻ ጌይ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1455 ሼ ቤንች ባስካቡራ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1456 ሾሻ ጎማ መ/ሥ /ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ሸካ
1457 ሠለሞንሸጥ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1458 አ/ሳንቃ ዳጉሳ ሜዳ ታሙ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1459 ጃንጀቃ ኢተቃ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1460 ግዝመሬት-አ/ሳንቃ መንገድ ልማት ባስልጣን ምእራብ ኦሞ
1461 ትፋቴ ሻሮ 01 መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1462 በዴሳ ጨልቤሳ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1463 ሆላና አምባ ቱምቲቻ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1464 ጭጩ አሽኮ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1465 ቦንኮ ዳዳቶ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1466 ቆቃ ሸፍሌ ጉዱባ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን አማሮ
1467 ቡዱክሳ ደላቱ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1468 ማኔ አምባ ቡላ ኦቶማ መንገድ ሥራ ፕሮጀክት መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1469 ዳኖ አይኩሬ መ/ሥ/ፕ መንገድ ልማት ባስልጣን ጎፋ
1470 ሆላና አምባ ቱምቲቻ ቦጫ ወንዝ መንገድ እና ድልድይ ግንባታ ፕሮጀክት ቁ (SDG) መንገድ ልማት ባስልጣን ጌዲኦ
1471 ማጋ መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ኮንታ
1472 ጠቀቻ መስኖ መልሶ ግንባታ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ወላይታ
1473 ፉርፉሮ መስኖ መልሶ ግንባታ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ስልጤ
1474 ኤስ.ዲጂ-ከሪብ መካከለኛ መስኖ ግንባታ እና አማካሪ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ጉራጌ
1475 ኤስ.ዲጂ-ጌሻ መስኖ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ካፋ
1476 ኤስ.ዲጂ-ካፒሳ መስኖ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ጋሞ
1477 አኤሰስ.ደዲጀጂ-ሻታ መስኖ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ዳዉሮ
1478 አኤሰስ.ደዲጀጂ-ወዘቃ አማካሪ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ጋሞ
1479 ኤስ.ዲጂ-ጋቶ አማካሪ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ደራሼ
1480 ባጭሬ መስኖ ግንባታ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ዳዉሮ
1481 በፌደራል የሚገነቡ መስኖ ፕሮጀክቶች የአማካሪ ክፍያ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ክልላዊ
1482 ዱግና ፋንጎ/ጨሪቾ ከርሰ ምድር ቁፋሮ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ወላይታ
1483 ሁምቦ/አበላ አባያ ከርሰ ምድር ቁፋሮ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ወላይታ
1484 ነባር የ5 ከፍተኛ መስኖ አፈር ግድብ ጥናትና ዲዛይን ስራ ማከናወን መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ክልላዊ
1485 የታችኛው ብላቴ የአማካሪ ክፍያ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ሀዲያ
1486 የታችኛው ብላቴ ቀሪ ክፍያ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ሀዲያ
1487 ሰንበቴ ጥ/ዲዛይን ቀሪ ክፍያ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ሀዲያ
1488 የ11 ከፍተኛ መስኖ አለኝታ ጥናት ሥራ ማከናወን መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ክልላዊ
1489 የ10 አዲስ መካከለኛ መስኖ አለኝታ ጥናት ሥራ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ክልላዊ
1490 የ11 መልሶ ግንባታና ማስፋፊያ ጥናትና ዲዛይን ሥራ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ክልላዊ
1491 አገጋ መስኖ ተቋማት አስተዳደር ጥነና መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ከምባታ ጠምባሮ
1492 በደኔ አለምጤና መስኖ ተቋማት አስተዳደር ግንባታ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ሀላባ
1493 ቡሻ መስኖ ተቋማት አስተዳደር መልሶ ግንባታ መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ወላይታ
1494 ወሰኔ/ቶኒ ተቋማት አስተዳደር መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ዳዉሮ
1495 አዉሾና ተቋማት አስተዳደር መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ሀዲያ
1496 የግንዛቤ ማጎልበቻ ስልጠና/ በህግ ማዕቀፎች ዙሪያ እና ነባር መስኖ አገልግሎ አሰጣጥና ክትትል መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ክልላዊ
1497 ላሞ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ከምባታ ጠምባሮ
1498 ቦሌ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክት መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ አሌ
1499 አርጎባ የመስኖ ተቋማት አስተዳደር መሰኖ ግንባታና ተቋማት አስተዳደር ኤጀንሲ ደራሼ
1500 በክልሉ የሚገኙ ጤና ተቃማት የምርመራ ጥራት ቁጥጥርና አቅም ግንባታ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1501 ለባለሙያዎች ስለአዳዲስ የላቦራቶሪ ማሽኖች ሰስልጠና ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1502 ለሕብረተሰብ ጤና ለላቦራቶሪዎች አክሪዲቴሽን ክፍያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1503 አድቫንስድ የላቦራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያዎች ካላብሬሽንና ሜነንቴናንስ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1504 ለህክምና ማእከላት ስለኮቪድ በሽታ ስልጠና መስጠትና ድጋፍ ማድረግ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1505 ለወባ ወረርሽኝ ምላሽ የሚሆን መድሃኒት ግዢ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1506 ለኮረና ወረርሽኝ አሰሳ ለማከናወን ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1507 በጎርፍና ግጭት ምክንያት ለሚፈናቀሉ ምላሽ የሚሆን መድሃኒት ግዢ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1508 ለኩፍኝ ወረርሽኝ የመድሃኒት ግዢ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1509 ለጥናትና ምርምር ስራዎች ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቲዩት ክልላዊ
1510 የላቦራቶሪ ህንጻ ቁሳቁስ ሟሟያ ሆሳእና መ/ት ኮሌጅ ሀዲያ
1511 የኮሌጁ አጥር ግንባታ ሆሳእና መ/ት ኮሌጅ ሀዲያ
1512 የቤተ መጽሐፍት ቁሳቁስ መግዛ ሆሳእና መ/ት ኮሌጅ ሀዲያ
1513 የመማሪያ ክፍል ህንጻ ቁሳቁስ ሟሟያ ሆሳእና መ/ት ኮሌጅ ሀዲያ
1514 የአስተዳደር ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ ሆሳእና መ/ት ኮሌጅ ሀዲያ
1515 የመማሪያ ክፍል ግንባታ /ማስፋፊያ ሆሳእና መ/ት ኮሌጅ ሀዲያ