የክልሉ ቴ/ሙያ ትም/ስልጠና ቢሮ: ፕሮጀክቶች

የ2013 በጀት
221,800,000
የፕሮጀክቶች ብዛት
74


የፕሮጀክቶች ዝርዝር - የፕሮጀክቶች ዞናዊ ስርጨት


የፕሮጀክቶች ዝርዝር

የፕሮጀክቱ አይነት
የፕሮጀክቱ ስም

ለ2013 የተመደበ

1
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ወርከ ሾፕ ግንባታ

700,000

ወርከ ሾፕ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ዳዉሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

2
ቋሚ እቃ እና ማሽነሪ ግዢ

ለ8 ዲፓርትመንት የማሽነሪ ጥገና ሥልጠና

216,000

ለ8 ዲፓርትመንት የማሽነሪ ጥገና ሥልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

3
ጥናትና ምርምር

የሀገር አቀፍ ደረጃ የሥልጠና ጥራት ኦዲት ለማድረግ

196,632

የሀገር አቀፍ ደረጃ የሥልጠና ጥራት ኦዲት ለማድረግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

4
ኢኮቴ

ተቋማት ብሮድ ባንድ ኢንተርኔት መረብ ዝርጋታ

3,000,000

ተቋማት ብሮድ ባንድ ኢንተርኔት መረብ ዝርጋታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

5
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለተቋም አመራሮች የፍቃድ አሰጣጥ ስልጠና

86,632

ለተቋም አመራሮች የፍቃድ አሰጣጥ ስልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

6
ጥናትና ምርምር

የትብብር ሥልጠና ማዕከላትን ኦዲት ማድረግ

208,600

የትብብር ሥልጠና ማዕከላትን ኦዲት ማድረግ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

7
ቋሚ እቃ እና ማሽነሪ ግዢ

ለኮሌጆች ማሽነሪ መግዣ

3,000,000

ለኮሌጆች ማሽነሪ መግዣ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

8
ጥናትና ምርምር

አጫጭር ጊዜ፣ ፒቢኤልነና IDP ሥልጠና

500,000

አጫጭር ጊዜ፣ ፒቢኤልነና IDP ሥልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

9
ጥናትና ምርምር

በብቃት አህድ ለአደዲስ ተቋማት አመራሮች፣ ለመሪ አሰልጣኞች በብሬልና ምልከታ ቋንቋ ሥልጠና

700,000

በብቃት አህድ ለአደዲስ ተቋማት አመራሮች፣ ለመሪ አሰልጣኞች በብሬልና ምልከታ ቋንቋ ሥልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

10
ጥናትና ምርምር

ለአሰልጣኞች የመማር ማስተማር ሙጁል ማዘጋጀት

360,000

ለአሰልጣኞች የመማር ማስተማር ሙጁል ማዘጋጀት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

11
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለ150 መምህራን የማስተማር ሥነ ዘዴ ስለጠና መስጠት

150,000

ለ150 መምህራን የማስተማር ሥነ ዘዴ ስለጠና መስጠት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

12
ጥናትና ምርምር

ለአዲስ አመራሮችና ባለሙያዎች የቴክኖሊጂ ሶፍትዌር ስልጠና መስጠት

560,000

ለአዲስ አመራሮችና ባለሙያዎች የቴክኖሊጂ ሶፍትዌር ስልጠና መስጠት

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

13
ጥናትና ምርምር

ለቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽን

250,000

ለቴክኖሎጂ ኤግዚቢሽን

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

14
ጥናትና ምርምር

እሴት ሰንሰለት ሥልጠና

450,000

እሴት ሰንሰለት ሥልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር

15
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሳንኩራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ሳንኩራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ስልጤ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 35100152

16
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ምራብ አባ|ያ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ምራብ አባ|ያ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 36986778.07

17
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ባቹማ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ባቹማ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ሸኮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 38726181.16

18
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሌራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ሌራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ስልጤ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 31549414

19
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቆሼ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ቆሼ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 35313330

20
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ያዶታ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ያዶታ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 35593753

21
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ኮላንጎ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ኮላንጎ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: አሌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 29197967

22
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ዶዮ ገና ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ዶዮ ገና ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ከምባታ ጠምባሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 33138725

23
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ጦራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ጦራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ስልጤ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 30659747

24
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሸኮ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ሸኮ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ሸኮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 35196364

25
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ደብረ ወርቅ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ደብረ ወርቅ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ሸኮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 32265280.41

26
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቀረዎ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ቀረዎ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ዳዉሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 30333491.38

27
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ኦዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ኦዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 30311606

28
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ዋጫ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ዋጫ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጋሞ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 30165545

29
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቡልቂ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ቡልቂ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጎፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 26419715

30
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሊሙ ጌንቶ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ሊሙ ጌንቶ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ደቡብ ኦሞ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 30674483

31
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ጠበላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ጠበላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 25730494

32
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

በሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

በሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 24757173

33
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቡሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ቡሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጌዲኦ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 30869243

34
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቦኖሻ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

6,082,033

ቦኖሻ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 27483545

35
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ድንቁላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ድንቁላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 42751958

36
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሙዱላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ሙዱላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ከምባታ ጠምባሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: 28225445

37
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሼህ ቤንች ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ሼህ ቤንች ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ሸኮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 38748443

38
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ለሃ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ለሃ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጎፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 35336443

39
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሠላም በር ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ሠላም በር ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 36606725

40
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

አውራዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

አውራዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 39443517

41
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ጋዘር ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ጋዘር ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ደቡብ ኦሞ

ሚጠናቀቅበት አመት :2009 ውል የተገባበት ዋጋ: 36900979.45

42
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

በዴሣ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

በዴሣ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2009 ውል የተገባበት ዋጋ: 33149325

43
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቡኢ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ቡኢ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 25209236

44
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ገደብ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

5,000,000

ገደብ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጌዲኦ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 27835323

45
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የቡታጅራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

4,000,000

የቡታጅራ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 7455978

46
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የዲላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

1,000,000

የዲላ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጌዲኦ

ሚጠናቀቅበት አመት :2012 ውል የተገባበት ዋጋ: 6436660.28

47
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የሶዶ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

2,000,000

የሶዶ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2006 ውል የተገባበት ዋጋ: 25412500

48
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የቦንጋ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

1,772,452

የቦንጋ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2006 ውል የተገባበት ዋጋ: 41909943

49
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የቴፒ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

685,779

የቴፒ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሸካ

ሚጠናቀቅበት አመት :2005 ውል የተገባበት ዋጋ: 34057544.1

50
ቋሚ እቃ እና ማሽነሪ ግዢ

ለተቋማት ኤሌክትሪክ ማስገቢያ

7,606,874

ለተቋማት ኤሌክትሪክ ማስገቢያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: 1 ዙር

51
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የዱራሜ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ አዳራሽ ግንባታ

2,000,000

የዱራሜ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ አዳራሽ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ከምባታ ጠምባሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 4293536.73

52
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሽሽንዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

729,870

ሽሽንዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ካፋ

ሚጠናቀቅበት አመት :2007 ውል የተገባበት ዋጋ: 35751331.53

53
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

አንጋጫ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

3,500,000

አንጋጫ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ከምባታ ጠምባሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2008 ውል የተገባበት ዋጋ: 31330459.95

54
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ዳሎቻ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

1,500,000

ዳሎቻ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ስልጤ

ሚጠናቀቅበት አመት :2008 ውል የተገባበት ዋጋ: 23910980

55
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቱርሚ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

3,000,000

ቱርሚ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ደቡብ ኦሞ

ሚጠናቀቅበት አመት :2008 ውል የተገባበት ዋጋ: 34807229

56
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቱም ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

723,422

ቱም ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ቤንች ሸኮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2007 ውል የተገባበት ዋጋ: 33277410.44

57
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ይርጋጨፌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

521,706

ይርጋጨፌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጌዲኦ

ሚጠናቀቅበት አመት :2008 ውል የተገባበት ዋጋ: 28367384.99

58
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ጭዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

1,500,000

ጭዳ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ኮንታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2007 ውል የተገባበት ዋጋ: 32833019

59
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቶጫ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

2,000,000

ቶጫ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ዳዉሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2008 ውል የተገባበት ዋጋ: 37258138

60
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ግምቢቹ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ግምቢቹ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት :2007 ውል የተገባበት ዋጋ: 33274873

61
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ገሱባ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

2,000,000

ገሱባ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2008 ውል የተገባበት ዋጋ: 29638071.04

62
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሞርሲጦ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ሞርሲጦ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 31665593

63
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ቀዋ ቀቶ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

3,500,000

ቀዋ ቀቶ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ስልጤ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 29326130

64
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

የቴ/ሙ/ት/ሥ/ቢሮ ጽ/ቤት ሕንጻ ማስፋፊያ

1,000,000

የቴ/ሙ/ት/ሥ/ቢሮ ጽ/ቤት ሕንጻ ማስፋፊያ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 979527

65
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ካራት(ኮንሶ) ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

3,000,000

ካራት(ኮንሶ) ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ኮንሶ

ሚጠናቀቅበት አመት :2006 ውል የተገባበት ዋጋ: 29255249.91

66
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሀዋሪያት ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

2,500,000

ሀዋሪያት ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ:

67
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

አረካ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

አረካ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ወላይታ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 14708238.79

68
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሺንሺቾ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,000,000

ሺንሺቾ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ከምባታ ጠምባሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2011 ውል የተገባበት ዋጋ: 12087516.83

69
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ጨንቻ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

2,500,000

ጨንቻ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ዳዉሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2006 ውል የተገባበት ዋጋ: 27058684.97

70
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሣጃ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

1,000,000

ሣጃ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: የም

ሚጠናቀቅበት አመት :2005 ውል የተገባበት ዋጋ: 27983584.78

71
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ሾኔ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

4,500,000

ሾኔ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ሀዲያ

ሚጠናቀቅበት አመት :2010 ውል የተገባበት ዋጋ: 30727502

72
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ኬሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

1,500,000

ኬሌ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ግንባታና ቁጥጥር

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: አማሮ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ:

73
ህንጻ እና መሰረተ ልማት ግንባታ

ወልቂጤ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ አስተዳደር ሕንጻ ግንባታ

1,500,000

ወልቂጤ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ አስተዳደር ሕንጻ ግንባታ

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ጉራጌ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: 1693883.02

74
ግንዛቤ ማስጨበጫ

ለኮሌጆች ዲንኖችና ም/ዲኖች የአሰልጣኞች ሥልጠና

1,800,000

ለኮሌጆች ዲንኖችና ም/ዲኖች የአሰልጣኞች ሥልጠና

የተጀመረበት አመት : የፕሮጀክቱ ዞን: ክልላዊ

ሚጠናቀቅበት አመት :2013 ውል የተገባበት ዋጋ: በአንድ ዙር የሚተገበር